http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
13.12
Uczniowie ze Złotego Potoku w Wielkiej Brytanii
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_63271/uczniowie-ze-zlotego-potoku-w-wielkiej-brytanii_1_1614156101095920.jpg

W dniach 12 - 23 września 2016 r. grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku odbyła praktykę zagraniczną w angielskich przedsiębiorstwach w Portsmouth.

Przez dwa tygodnie młodzież kształcąca się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu pod opieką pani Barbary Pietrzak i pani Anny Wiśniewskiej, odbyła dwutygodniową praktykę zagraniczną w angielskich przedsiębiorstwach w Portsmouth, takich, jak: The Akash, Ibis Hotel, Charmaine Florist, Bread Addiction, Steki Taverna, Titchfield Festival Theatre, Ibis Budget.

Praktykę zrealizowano w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+

Przed wyjazdem uczniowie odbyli przygotowanie językowo -kulturowo-pedagogiczne, które obejmowało: 16 godzin nauki języka angielskiego zawodowego, 20 godzin konwersacji z języka angielskiego z kulturoznawstwem, 20 godzin przygotowania pedagogicznego.

Celem projektu był w głównej mierze zwiększenie konkurencyjności uczniów placówki na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych oraz zwiększyć adaptację uczniów do nowych warunków na rynku pracy.
Szesnastoosobowa grupa uczniów doskonaliła swoje umiejętności w zawodzie, języku angielskim oraz poznawała tradycję i kulturę Wielkiej Brytanii, w niezwykle przyjaznej i życzliwej atmosferze.

Zajęcia praktyczne odbywały się w godzinach dopołudniowych, natomiast czas popołudniowy przeznaczony był na zwiedzanie zabytków i poznawanie kultury regionu m. in. poprzez wycieczkę do Londynu, gdzie uczniowie mogli podziwiać, takie miejsca, jak: Buckingham Palace, House of Parlament, Tower Bridge, Piccadilly Cirrus, ST. James’s Park oraz Dzielnicę Chińską.

Uczniowie przekonali się, że można pracować nie tylko w miejscu zamieszkania, ale w pełni korzystać z otwartych granic Unii Europejskiej, ale trzeba mieć do tego odpowiednie przygotowanie.

Oprac.ad, Jolanta Walaszczyk
facebook
pogoda