http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
23.01
Mają koło emerytów i rencistów
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_63890/maja-kolo-emerytow-i-rencistow_1_588911514124955.jpg

Od 17 stycznia w Olsztynie działa Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które w regionie częstochowskim otrzymało nr 13. 

W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Domu Senior-Wigor w Olsztynie, wzięli udział zainteresowani  oraz przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Częstochowie - Ewa Kierach, sekretarz i Barbara Badora, skarbnik. Panie przedstawiły organizacyjno-prawne aspekty działania Koła oraz podzieliły się doświadczeniami z członkami Koła. 
Spotkanie było także okazją do zaprezentowania planu pracy i harmonogramu zajęć Domu Senior-Wigor, na które zapraszała prowadząca zajęcia, Kamila Słabosz.

Inicjatorem utworzenia Koła była mieszkanka Olsztyna, Bernadetta Niemczyk, która została jego przewodniczącą. Funkcję skarbnika pełni Krystyna Kuchta. Sekretarzem została Wiesława Dobiech, na członków Zarządu wybrano Annę Fedkowicz i Władysławę Weżgowską.

Zapisało się już 18 osób. 13 lutego o godz. 17.00 zapraszamy kolejnych chętnych na spotkanie organizacyjne do sali sesyjnej Urzędu gminy Olsztyn, na którym przedstawimy plan działania - zachęcała przewodnicząca.

 

kg, zdj. UG Olsztyn
facebook
pogoda