http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
04.03
Były poseł aresztowany
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64278/byly-posel-aresztowany_1_1664378019164332.jpeg

Trzy miesiące spędzi w areszcie były poseł, Władysław S. Polityk - związany z Częstochową oraz powiatem kłobuckim - usłyszał między innymi zarzuty wyłudzenia kredytu ze SKOK-u Wołomin.

 

Władysławowi S. przedstawiono sześć zarzutów popełniania przestępstw polegających na: uzyskaniu, za akceptacją osób zarządzających mieniem SKOK Wołomin dwóch pożyczek, jednej na kwotę 2100000 zł, drugiej na kwotę 1000000 zł w oparciu o nierzetelne, poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla decyzji o przyznaniu kredytu; uzyskania dla siebie trzech kredytów, każdy w wysokości 1000000 zł na trzy podstawione osoby tzw. "słupy", udzielone również w oparciu o nierzetelne, poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla decyzji o udzieleniu kredytu; a także przyjęcia środków pieniężnych kwocie ponad 4400000 zł dla jednej ze spółek, w której podejrzany posiadał udziały, pochodzących z czynu zabronionego, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia (zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy).

 

- W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalono, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w tym członkami zarządu SKOK Wołomin, co do których odrębne postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim - informuje Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie. - Wyżej wymienione osoby działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe, wprowadzanie do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa, a także wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji, będącej podstawą udzielania kredytów - dodaje.

 

Łączna kwota pożyczek wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem Władysława S. wynosi 6100000 zł, zaś łączna kwota przyjętych, pochodzących z przestępstwa środków, przeznaczonych na finansowanie spółki, w której podejrzany posiadał udziały wynosi ponad 10000000 zł.

 

- W wyniku działania grupy doszło do wielomilionowych wyłudzeń ze SKOK Wołomin oraz wprowadzenia do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia - zaznacza Łukasz Łapczyński.

 

Po przesłuchaniu Władysława S., 2 marca, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Ponadto, na poczet grożących podejrzanemu kar, na jego mieniu dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę ponad 10000000 zł.

 

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie śledztwa w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych posiada obecnie 110 osób, którym przedstawiono łączenie 187 zarzutów popełniania przestępstw: przedkładania nierzetelnych, bądź podrobionych dokumentów w celu uzyskania kredytów, jak też pomocnictwa do w/w przestępstw; oszustw na szkodę SKOK Wołomin, polegających na wyłudzeniu kredytów, jak też pomocnictwa do w/w przestępstw; udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe i zabór w celu przywłaszczenia środków płatniczych w znacznych kwotach na szkodę SKOK Wołomin; dokonywania transferu środków płatniczych pochodzących z przestępstw popełnionych na szkodę SKOK Wołomin (tzw. pranie brudnych pieniędzy), przy czym zaznaczyć należy, że chodzi o wielomilionowe kwoty.

kg
facebook
pogoda