http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
08.03
Będą mieć uniwersytet
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64305/beda-miec-uniwersytet_1_635941013103722.jpeg

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Jednym z dofinansowanych przedsięwzięć jest stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłomnicach. Projekt edukacyjny adresowany będzie do środowiska seniorów z gminy.

Kłomnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to projekt adresowany do mieszkańców gminy, powyżej 60 lat. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl wykładów poświęconych zdrowiu, bezpieczeństwu, prawom seniora, kulturze i historii. Uzupełnieniem oferty Uniwersytetu będą praktyczne warsztaty komputerowe realizowane w formie kursu, warsztaty rękodzieła, zajęcia folklorystyczne i nordic walking, wynikające z zainteresowań seniorów. Nie zabraknie również oferty krajoznawczej polegającej na organizacji 4 wycieczek.

Ponad to dla uczestników projektu uruchomione zostaną zajęcia ruchowe z zakresu tańca oraz jogi. Dodatkowo powstanie strona internetowa promująca projekt i działania Uniwersytetu oraz wydana publikacja ze spektaklami obrzędowymi Janiny Goudy z Rzerzęczyc.

Kłomnicki UTW rozpocznie swoją działalność w kwietniu 2017 roku, a zaplanowane w ramach projektu działania będą trwać do końca tego roku. Wartość dofinansowania projektu ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to 80 tys. zł. Realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Kłomnice.

kg, zdj. arc
facebook
pogoda