http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
15.03
Barwy jurajskich nocy
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64376/barwy-jurajskich-nocy_1_289954715153832.jpg

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Olsztyn można podziwiać wystawę fotograficzną pt. "Barwy Jurajskich Nocy" autorstwa Jakuba Krawczyka.

Ekspozycja udostępniona przez Związek Gmin Jurajskich składa się z 24 wielkoformatowych fotogramów, przedstawiających Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zdjęcia wykonywane były w większości metodą długiego naświetlania. Wystawa jest dostępna dla odwiedzających bezpłatnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Olsztyn tj. w: poniedziałki, środy, czwartki. w godz. 7.30 - 15.30, wtorki 7.30 -17.00 oraz w piątki od 7.30 do 14.00.

kg, zdj. UG Olsztyn
facebook
pogoda