http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
18.03
...a Malczewski uśmiecha się z dumą
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64389/a-malczewski-usmiecha-sie-z-duma_1_1342491420101236.JPG

W galerii Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie prezentowana jest wystawa zbiorowa (a może raczej trzy mini-wystawy indywidualne) uczennic - Alicji Desperak, Zofii Snarskiej i Zuzanny Winiarskiej. Zobaczyć można prace malarskie, fotograficzne, rysunki, ceramikę i grafikę cyfrową. Powstały w pracowniach szkolnych i podczas plenerów.

 

To pierwsza taka wystawa dziewcząt. Być może niektórzy powiedzą, że może jeszcze niewielka, szkolna. Ma jednak niezaprzeczalną wartość. Jest pierwsza, i właśnie z racji swojego pierwszeństwa, tak ważna, bo zostanie zapamiętana jako ta, która - w co mocno wierzę - będzie początkiem pięknej drogi twórczej każdej z młodych adeptek sztuki. Bo, jak napisał Stanisław Witkiewicz w liście do swojego syna Stanisława Ignacego, wystawa "jest to najprostsza droga, którą szedł i idzie każdy artysta zdobywający społeczne miejsce dla swojej sztuki". Mają dopiero po kilkanaście lat i już pierwsze sukcesy artystyczne. Wszystkie są stypendystkami Prezydenta Miasta Częstochowy, a na takie wyróżnienie trzeba przecież zasłużyć, nie bierze się znikąd. Już wcześniej zwróciły na siebie uwagę indywidualnością, techniką, nowatorstwem, świadomością artystyczną. Krótko mówiąc - talentem.

Zofia Snarska jest uczennicą klasy maturalnej o specjalizacji grafika w pracowni profesor Elżbiety Siwik. Jest także stypendystką Ministerstwa Kultury. Zdobyła drugą nagrodę indywidualną w Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby 2016, który odbył się w Domu Plenerowym warszawskiej ASP w Dłużewie (woj. mazowieckie). Dzięki temu ma już indeks wyższej uczelni artystycznej w kieszeni. Wybrała Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Alicja Desperak (specjalizacja grafika, profesor Cezary Stojek) wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii "Klimaty Częstochowy", na której zaprezentowała bardzo wysoko oceniony cykl prac przedstawiających Stare Miasto (co zaowocowało stypendium prezydenta). Natomiast jedna z jej prac malarskich znalazła się na biennale w Bielsku Białej. Zuzanna Winiarska (specjalizacja ceramika, profesor Joanna Przygoda) to laureatka drugiej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie "Ceramiony". Jest równocześnie utalentowana muzycznie. W ogóle rok 2016 był chyba w jakiś sposób przełomowy dla młodych adeptek sztuki, obfitował w wiele ważnych dla nich wydarzeń. Uczestniczyły w międzynarodowych stażach w ramach programu Erasmus+. Zuzanna była w szkole Cencal w Caldas da Rainha w Portugalii, a Alicja i Zofia w Scuola del Libro w Urbino we Włoszech. Każde zdobyte doświadczenie ma niebagatelne znaczenie. - To absolutna czołówka szkolna. Działania twórcze Zuzanny, Zofii i Alicji wykraczają poza program -dodaje Anna Maciejowska, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego.

Co łączy artystycznie Alicję, Zofię i Zuzannę? Przede wszystkim dojrzałość warsztatowa (rzecz nieczęsto spotykana u 17, 18 i 19-latek). Opanowanie techniki, zwarta kompozycja, operowanie światłem, wyrazisty rysunek, zestawienie barw… Każda z artystek ma swoje indywidualne oblicze, swój własny sposób widzenia świata. Być może jakiś krytyk doszuka się drobnych niedoskonałości formalnych, udzieli wskazówek praktycznych (taka jest jego rola), Ale ja, zwykły amator sztuki, w odbiorze posługuję się głównie emocjami. Każda wystawa poddana zostaje swego rodzaju pozamerytorycznej weryfikacji w postaci ludzkich gustów. To odbiór na zasadzie siły przyciągania, pierwszego wrażenia.

W sztuce ważna jest tożsamość artystyczna. Czyli co? Coś często niedookreślonego, jakaś subtelna różnica, pozwalająca odróżnić tego jednego konkretnego twórcę od całej powodzi innych. Może to być na przykład specyficzna kreska czy gra świateł. Ale "inność" to też sam sposób przekazu, jego siła, ekspresja, to wszystko co ja, na własne potrzeby, określam żywiołem tworzenia. Wreszcie tym czymś może być sposób widzenia rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Chodzi o ujawnienie istotnych cech osobowości i indywidualności.

Dziś artysta ma do dyspozycji znakomite środki techniczne. Świadomy siebie artysta posługuje się nimi odważnie, konsekwentnie, a nawet w sposób wyrafinowany. Śmiałość pomysłów, poszukiwanie nowych form artystycznego przekazu, zupełnie samorodnych, własnych to świadomy wybór. Tak czyni Zofia Snarska, która bardzo świadomie w swoich pracach wykorzystuje sztuki wizualne, eksperymentuje światłem (wyłapywanie efektów światła), kolorem. Już sam tytuł wystawy Zofii - "Materia" jest wiele mówiący i wskazuje, na czym autorce najbardziej zależy - to tworzywo, treść. Ulubionym tematem prac graficznych Zuzanny Winiarskiej jest chyba postać ludzka traktowana również portretowo (przedstawia też kilka autoportretów). Posługuje się specyficzną kreską. Być może w tym kierunku rozwinie się talent artystki. A może zajmie się ceramiką, bo prezentowane na wystawie prace zwracają uwagę swą oryginalnością. Charakterystyczna kreska widoczna jest również w pracach Alicji Desperak. Rysunek linearny to jej sposób (środek) na uchwycenie kształtu postaci (modela), jego charakteru, cech dominujących. Na wystawie prezentowane są też wybrane fotografie Alicji pochodzące z cyklu "Klimaty Częstochowy". Rozpadający się świat minionej epoki. Pełen nostalgii dokument o upływającym czasie. Ruiny, stare zaniedbane domy, na niektórych fotografiach również starzy ludzie. Świat przeszłości, ale - jak widać - wciąż istniejący, jak najbardziej prawdziwy. Prace wszystkich autorek są poważne, wykonane z dużym graficznym sensem. I nie chodzi tu tylko o nastrój powagi, ale o dojrzałość artystyczną. Rozbudzają apetyt. Chciałoby się przejść do rozkoszowania kolejnymi. Ale to dopiero przyszłość. Dziewczęta są dopiero na progu swoich artystycznych karier, bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że propozycje wystawiennicze posypią się w przyszłości jak z rękawa.

 

df, zdj. df
facebook
pogoda