http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
19.03
Zapraszają do siebie
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64391/zapraszaja-do-siebie_1_1561336685102544.png

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zaprasza 29 marca (środa) na dzień otwarty. Placówkę można odwiedzić w godzinach 9.00 - 15.00.

- Zapraszamy rodziców z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnością ruchową i autyzmem - mówi Anna Kajda, dyrektor placówki. Podczas dnia otwartego można będzie wziąć udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, porozmawiać ze specjalistami i zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Będzie również możliwość obserwacji różnorodnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przyjmowane są dzieci i młodzież: 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 6 do 24 roku życia, 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż.

W szkole realizowane jest nauczanie całościowe, czyli zintegrowane - nie ma podziału na przedmioty nauczania. Szkoła pracuje systemem bloków terapeutycznych, gdzie przerwy ustala nauczyciel w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie kompletu dokumentów, różnych dla poszczególnych typów szkoły. Rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny. 

 

kg, zdj. arc
facebook
pogoda