http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
19.04
Strażacki kurs
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64705/strazacki-kurs_1_1805685512152450.jpg

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zakończył się kurs "Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych".

W szkoleniu tym uczestniczyli również druhowie i druhny z gminy Mstów. Byli to: dh Kamil Boral, dh Mateusz Boryś, dh Paulina Czyż, dh Adrian Gołdy, dh Jakub Jura, dh Patryk Machura, dh Katarzyna Makowska, dh Sebastian Marczak i dh Nikodem Puczyński.

Zajęcia szkoleniowe rozpoczęły się na początku lutego. Kurs składał się z 126 godzin ćwiczeń i wykładów, które prowadzone były przez funkcjonariuszy KM PSP oraz strażaków z JRG w Częstochowie.

Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia:
- struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej,
- służba wewnętrzna, musztra,
- sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
- sprzęt i armatura do podawania wody i piany,
- ratownicze zestawy hydrauliczne i pneumatyczne,
- rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych,

  • sprzęt ochrony dróg oddechowych,

  • - łączność bezprzewodowa i alarmowanie, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Warunkiem pozytywnego ukończenia kursu było odbycie szkolenia w komorze dymowej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Kurs zakończony został egzaminem - podczas którego uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi. Wszyscy kursanci z gminy Mstów zdali egzamin, a tym samym pomyślnie ukończyli szkolenie.

kg, zdj. UG Mstów
facebook
pogoda