http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
19.05
Na rzecz zwiększenia zaufania społecznego
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64983/na-rzecz-zwiekszenia-zaufania-spolecznego_1_1645282298152024.JPG

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego dotyczyła budowania zaufania społecznego. W dniach 8 - 14 maja w kilkunastu największych miastach w Polsce, m.in. w Częstochowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie odbyły się bezpłatne warsztaty, podczas których środowiska: biznesu, nauki i sektora społecznego współpracowały na rzecz rozwiązywania codziennych problemów Polaków związanych z zaufaniem.

Festiwal składał się z dwóch części: szkoleniowej Design Thinking Camp oraz warsztatowej Design Thinking Week. Organizatorzy zorganizowali szereg warsztatów, spotkań i innych wydarzeń poświęconych poszukiwaniu rozwiązań (tj. tworzeniu usług i produktów) budujących zaufanie społeczne. Przykładowe zagadnienia, z jakimi zmierzyli się uczestnicy to: wzbudzenie zaufania konkretnej grupy klientów, nawiązanie współpracy między firmami, bądź budowanie zaufania wśród młodzieży i młodych dorosłych. - Przesłanie Design Thinking traktujemy jako dobry pretekst, aby zmierzyć się z tym, czego w codziennym życiu bardzo nam w Polsce brakuje czyli empatii, kultury współpracy, skutecznych działań w zespołach, zrozumienia interdyscyplinarności, odwagi w kreowaniu i podejmowaniu decyzji wspartych swego rodzaju życzliwością. Tego typu warsztaty mają nam pomóc wspólnie myśleć nad innowacyjnymi rozwiązaniami, po to aby potem razem (tj. międzysektorowo) je wdrażać - mówi Paulina Kordas, liderka regionu Częstochowy DTWeek. Celem częstochowskiego wydarzenia było podnoszenie świadomości w zakresie potrzeb i problemów, z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. - Mamy nadzieję, że wypracowane podczas warsztatów pomysły przełożą się na realne rozwiązania, takie jak aktywizacja, integracja i likwidacja barier społecznych pomiędzy osobami zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi - dodaje.

Festiwal wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań. Do takich z pewnością można zaliczyć wyzwania, przed którymi stanęli uczestnicy wszystkich edycji Design Thinking Week. Efektem projektów zapoczątkowanych podczas DTW było m.in. wdrożenie modelu działania Inspiratorium Fundacji ERGO Hestii - na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, gra miejska "Kroniki Nadodrza" realizowana i promowana we Wrocławiu, czy np. Design Thinking Meetups, tj. regularne spotkania integrujące środowisko innowatorów w Gliwicach.

 

kg, zdj. arc
facebook
pogoda