http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
05.07
Cuchnący problem
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69098/cuchnacy-problem_1_916416546113804.JPG

Chwilowa przerwa w odbiorze odpadów spowodowała, że nasze miasto tonie w śmieciach. Zalegają one na osiedlach, w parkach, na skwerach, wzdłuż szlaków komunikacyjnych... dosłownie wszędzie. Problem z nimi mają zarówno mieszkańcy domków jednorodzinnych, jak i blokowisk. - Przecież te śmieci śmierdzą niemiłosiernie! Tego się nie da znieść - żalą się mieszkańcy. Remondis, który na razie do końca lipca ma zajmować się naszymi odpadami, deklaruje szybkie odrobienie kilkudniowych zaległości w wywozie śmieci, zaczynając przede wszystkim od tzw. zabudowy wysokiej.

 

We wtorek po południu rusza ponownie odbiór odpadów w Częstochowie. Miasto udzieliło zamówienia z wolnej ręki - do końca lipca - firmie Remondis sp. z o.o. Powodem takiej formuły zawartej umowy jest dzisiejszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Orzeczenie KIO dotyczące losów rozstrzygnięcia przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Częstochowie (w ciągu najbliższych dwóch lat) miało być znane jeszcze w czerwcu, co dałoby możliwość podpisania umowy od początku lipca (dotychczasowa umowa z firmą Sita Południe sp. z o.o. kończyła się w czerwcu).
Wyrok został jednak ogłoszony dopiero we wtorek, dlatego też 4 lipca po południu możliwe było udzielenie z wolnej ręki zamówienia  związanego z realizacją usługi odbioru odpadów firmie, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Rozstrzygnięcie przetargowe, czyli wybór wykonawcy, zostało jednak przez Krajową Izbę Odwoławczą unieważnione z powodu nie ujęcia przez lidera konsorcjum (spółkę Remondis), swojego podwykonawcy, czyli spółki Remondis Serwis sp. z o. o., w zgłoszeniu ubezpieczeniowych gwarancji wadialnych. Skład orzekający KIO dopatrzył się w tym uchybienia, mimo wcześniejszego wyroku KIO uznającego takie zgłoszenie, w podobnej sytuacji, za prawidłowe. Jednocześnie KIO oddaliła inne zarzuty formułowane po rozstrzygnięciu przetargu, dotyczące m.in. zaproponowania przez Remondis rażąco niskiej ceny.

Dalszy tryb postępowania i udzielania kolejnych zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez miasto zostanie uzgodniony po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, będzie też uzależniony od ewentualnych dalszych kroków prawnych podejmowanych przez strony postępowania.  

Magistrat twierdzi, że nie powinno to już jednak wpływać na płynność odbioru odpadów z posesji, zarówno w zabudowie wielomieszkaniowej, jak i jednorodzinnej w kolejnych miesiącach. Na razie Remondis deklaruje szybko odrobić kilkudniowe zaległości w wywozie śmieci, zaczynając przede wszystkim od tzw. zabudowy wysokiej. Wkrótce powinny być też znane kolejne lipcowe terminy odbioru odpadów.

Warto dodać, że kwota obecnej umowy zawartej z Remondisem, ważnej do 31 lipca,  jest jeszcze nieco niższa od stawki zaproponowanej przez firmę we wspomnianym postępowaniu przetargowym, za analogiczny okres realizacji dwuletniej umowy.

kg, zdj. arc
facebook
pogoda