http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
17.07
Nieodpłatna pomoc prawna
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_69210/nieodplatna-pomoc-prawna_1_2043220790185419.jpg

W pierwszym półroczu 2017 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście skorzystało ponad 1800 osób. Najwięcej porad dotyczyło spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego i  spadkowego, a także prawa rodzinnego, karnego oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Spośród uprawnionych częstochowian, najczęściej z pomocy prawnej korzystali seniorzy (1 148 porad) oraz osoby młode (278), które nie ukończyły 26 roku życia. Wśród beneficjentów znaleźli się także posiadacze Karty Dużej Rodziny (64), kobiety w ciąży (16), a nawet jeden weteran. Częstochowianie najczęściej wybierali Punkt I Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, mieszczący się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 - od stycznia do czerwca udzielono tu aż 578 porad.

Od 2016 roku w Częstochowie, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) funkcjonuje 9 punktów takiej pomocy, która jest udzielana przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Częstochowie funkcjonują także w wybrane soboty.

Więcej informacji o lokalizacji punktów oraz o godzinach funkcjonowania:
http://www.czestochowa.pl/page/5305,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie.html

kg
facebook
pogoda