http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
10.05
Blachownia nie odpowie za przywłaszczenie
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64886/blachownia-nie-odpowie-za-przywlaszczenie_1_1133312224152349.jpg

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie umorzyła śledztwo w sprawie przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju gmin Łagów, Wojnicz i Zakliczyn przez gminę Blachownia.

Przypomnijmy, prokuratura miała podjerzenia, że w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030 częściowo przywłaczono pomysły innych gmin. Śledztwo w tej sprawie ostatecznie jednak umorzono. - Przyczyną umorzenia śledztwa jest uznanie, iż dokumenty te nie są chronione prawem autorskim. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu tego prawa akty normatywne i ich urzędowe projekty. Lokalne programy rewitalizacji oraz strategie rozwoju gmin, na mocy uchwał rady gminy, stają się częścią lokalnego porządku prawnego - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Prokuratura umorzyła także śledztwo w zakresie oszustwa na szkodę Gminy Blachownia, polegające na wprowadzeniu w błąd pracowników urzędu gminy i uzyskaniu zapłaty w kwocie 38.500 zł za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030. W umowie zawartej przez Gminę Blachownia z wykonawcą brak jest bowiem zastrzeżeń, iż nie może on korzystać z innych opracowań. - Jednocześnie stwierdzono, że brak jest podstaw do uznania, iż pracownicy Urzędu Gminy Blachownia nie dopełnili obowiązków służbowych, poprzez bezkrytyczne przyjęcie opracowań do realizacji i wypłatę wynagrodzenia. Z zebranych w sprawie dowodów wynika, że zawierające błędy opracowania, udostępnione na posiedzeniu komisji w dniu 19.01.2016r., stanowiły materiał roboczy i nie były dokumentami, za opracowanie których wykonawca w grudniu 2015 roku otrzymał wynagrodzenie -podsumowuje prokurator Ozimek.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne. Do złożenia zażalenia uprawnione są gminy Blachownia, Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

 

kg
facebook
pogoda