http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
05.05
Konkurs dla mieszkańców Jury
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_35492/konkurs-dla-mieszkancow-jury_1_150078213102024.jpg

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej do udziału w konkursie na najpiękniejszą legendę.

Uczestnicy konkursu będą mogli zmierzyć się w dwóch kategoriach: zapis w gwarze i zapis w języku literackim. Każdy uczestnik może nadesłać zasłyszane legendy, podania albo baśnie w ilości do 5 sztuk do 16 maja br.

Finał konkursu odbędzie się 5 czerwca 2016 r. podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Niegowie. Wszyscy autorzy nadesłanych prac, zaprezentują je podczas imprezy.

Konkurs ma na celu przybliżenie swoistości gatunkowej i kulturowej legend oraz kształtowanie poczucia dumy z przynależności do regionu.

Informacji na temat konkursu udziela: Ewelina Mędrala- Młyńska, instruktor do spraw kultury ludowej pod numerem tel: 34 366 59 65 lub elektronicznie folklor@rok.czestochowa.pl

ad, UG Olsztyn
facebook
pogoda