http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
21.05
Miliony na drogi
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64985/miliony-na-drogi_1_2076682809152653.jpg

Majowe "Śniadanie z przedsiębiorcami" w Parku Przemysłowo-Technologicznyn w całości poświęcone było inwestycjom drogowym na terenie Częstochowy. Przedstawiono: co już zrobiono (lata 2011-2016), co jest w trakcie realizacji i co nas czeka (2017-2021) w zakresie infrastruktury drogowej.

 

Temat zaproponowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego dyrektorzy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Mariusz Sikora i Piotr Kurkowski potraktowali kompleksowo - począwszy od rozwoju podstawowego układu drogowego w Częstochowie w kontekście realizowanych i planowanych inwestycji poprzez inwestycje drogowe w specjalnych strefach ekonomicznych, inwestycje związane z odwodnieniem terenów po modernizację i rozwój oświetlenia ulicznego, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozwój sieci ścieżek rowerowych jako alternatywę dojazdu do pracy, szkoły itd. Dodajmy, że to niewątpliwie jeden z najbardziej "gorących" tematów. Użytkownikami dróg jesteśmy przecież wszyscy - jako zmotoryzowani, piesi, rowerzyści czy korzystający z miejskich środków lokomocji i wszyscy chcemy poruszać się wygodnie i bezpiecznie.

 

Stojąc też można zabłądzić

 

Ale dobra infrastruktura drogowa to także podstawa dalszego rozwoju miasta, to krwioobieg każdej aglomeracji, która ma plany i ambicje. A tych trudno nam odmówić. Nie jesteśmy pipidówką, ale 13. co do wielkości miastem w Polsce. Drogi to jeden z  priorytetów ekipy prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, od początku jego rządów w mieście (2010 r.). I trzeba uczciwie przyznać, że w ostatnich latach wiele w tym zakresie zrobiono, zwłaszcza, że zaniedbania były duże. Choć bywa, że w trakcie przebudowy pomstujemy na takie czy inne uciążliwości, ale w konsekwencji każdy zdaje sobie sprawę z konieczności prac. Z każdą inwestycją wiążą się spore zadania logistyczne. Trzeba na przykład przygotować objazdy czy dokonać zmian w rozkładzie jazdy autobusów.

Zakres inwestycji drogowych w dużej, a może nawet decydującej mierze zależy od funduszy unijnych i innych zewnętrznych środków. Wszystkie większe projekty otrzymały dofinansowanie. Aby tak się stało miasto musiało jednak zapewnić wkład własny. W jednym z wywiadów dla "Życia Częstochowy i Powiatu" Krzysztof Matyjaszczyk powiedział: Na szczęście w Częstochowie od kilku lat udaje nam się całkiem dobrze funkcjonować - m.in.  dzięki uporządkowaniu spraw budżetowych i przyjętym priorytetom inwestycyjnym i wydatkowym (…) My staramy się racjonalnie gospodarować pieniędzmi, abyśmy mogli jak najszerzej korzystać ze środków unijnych. Jednocześnie inwestujemy, co zresztą widać, np. w drogi.

 

Co, gdzie, kiedy?

 

Z inwestycji zrealizowanych ze środków UE wymienić można np. połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł TK-1 z ulicą Makuszyńskiego, budowę drugiego etapu korytarza północnego od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego, przebudowę ulic Warszawskiej i Rędzińskiej. Z tych, które trwają obecnie to m.in. budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ulicy Dźbowskiej oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna), przebudowa Alei Wojska Polskiego czy budowa mostu nad rzeką Kucelinką na ulicy Legionów. Środki na dofinansowanie rozbudowy DK-46 - ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego pochodzą z konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (planowana wartość inwestycji to ponad 120 mln złotych, a wartość dofinansowania - ponad 96,5 mln złotych).

Przedstawiamy syntetyczne wykazy inwestycji już gotowych, w trakcie realizacji oraz tych (wraz z mapką), które nas czekają.

 

Najważniejsze zrealizowane inwestycje

 

 • - przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ulicy Śląskiej

 • - przebudowa DK-1 - wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 - połączenie z ulicą Srebrną

 • - przebudowa DK-91 - ul. Warszawskiej i ul. Rędzińskiej wraz z budową węzła DK-91 z DK-1

 • - połączenie DK-1 z północną częścią miasta - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego

 • - budowa 2. etapu korytarza północnego od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego

 • - przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana

 • - przebudowa Alei Wyzwolenia wraz z przejściem podziemnym

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 

 • - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)

 • - rozbudowa DK-46 - ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary

do ul. Pułaskiego

 • - budowa mostu nad rzeką Kucelinką na ulicy Legionów

 • - przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK-1 w Częstochowie

 

Pokochaj jazdę na rowerze

 

Na koniec warto wspomnieć o infrastrukturze rowerowej, bo coraz częściej i chętniej korzystamy z tego środka lokomocji. I trudno się dziwić. Dzięki jeździe na jednośladzie poprawiamy kondycję, możemy zrzucić też zbędne kilogramy. Okazuje się też, że rowerowe szusowanie pozwala nam niejednokrotnie szybciej dotrzeć do celu podróży.

W tym obszarze przebudowano już 123 kilometry dróg. Częstochowa wzbogaciła się o połączenia rowerowe z gminami Mstów i Rędziny. Planowane jest uzupełnienie sieci z gminą Blachownia oraz powstanie infrastruktury rowerowej tworzącej docelowo szkielet łączący północ z południem miasta oraz między dworcami kolejowymi. W przyszłości korzystać będzie można również z wypożyczalni rowerów.

 

Dariusz Fiuty
facebook
pogoda