http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
05.06
Szkolna przeprowadzka
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_68580/szkolna-przeprowadzka_1_840996728150206.png

 Rada Miasta podjęła uchwałę w kwestii  przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego poprzez zmianę siedziby szkoły - z ul. Kukuczki na ul. Worcella.  Zmiana, która stanie się faktem 31 sierpnia, m a poprawić warunki nauczania w tej placówce i umożliwić racjonalne wykorzystanie szkolnych budynków.


Obecnie siedzibą VIII LO Samorządowego jest budynek przy ul. Kukuczki 30. W tym samym obiekcie mieści się też Zespół Szkół nr 1 im. Powstania Warszawskiego z oddziałami integracyjnymi.  

Przeniesienie szkoły z ul. Kukuczki 30 na ul. Worcella 20/22 ma uczynić ją bardziej dostępną dla młodzieży (także tej dojeżdżającej spoza miasta). Zmiana lokalizacji z dzielnicy peryferyjnej na centrum miasta zwiększy atrakcyjność placówki, jednocześnie umożliwiając bardziej ekonomiczne wykorzystanie budynków zarówno przy ul. Kukuczki, jak i przy ul. Worcella. Umożliwi także włączenie Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja - obecnie mieszczącego się w budynku przy ul. Worcella - do VIII LO Samorządowego. W budynku przy ul. Kukuczki pojawia się z kolei możliwość utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych (na co jest w dzielnicy Północ zapotrzebowanie).

Wcześniejsza uchwała Rady Miasta - w sprawie zamiaru przekształcenia VIII LO Samorządowego poprzez zmianę jego siedziby - została przedstawiona Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, który pozytywnie zaopiniował planowane przekształcenie. Podjęta przez radnych w trakcie ostatniej sesji uchwała jest więc decyzją zatwierdzającą przenosiny szkoły.

Przewidywane skutki finansowe przekształcenia szkoły szacuje się na ok. 20 tys. zł. Kwota taka ujęta została w bieżącym planie wydatków Wydziału Edukacji UM na 2017 r.

 

 

kg
facebook
pogoda