http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_990/GJ__zycieczestochow_1000x70.png
19.07
Warsztaty dla dziadków i wnuków
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_57655/warsztaty-dla-dziadkow-i-wnukow_1_1158110918103116.jpg

W dniach 11 i 12 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie miały miejsce warsztaty plastyczno-komputerowe skierowane do dziadków oraz wnuków.

Warsztaty stanowiły rodzinny projekt artystyczno-edukacyjny, który został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i będzie kontynuowany w miesiącu wrześniu 2016 roku.
Zajęcia prowadzili specjaliści od edukacji artystycznej, arteterapii oraz grafiki komputerowej i projektowania elektronicznego. Zastosowane techniki i metody pozwoliły na osiągnięcie założonego celu niezależnie od poziomu i uzdolnień artystycznych uczestników.

ad, UG Olsztyn
facebook
pogoda