http://zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_978/GJ_ZycieCzestochow_1000x70.png
07.04
Zamienili zwłoki, nie poniosą kary
http://zycieczestochowy.pl/gfx/photos/offer_64607/zamienili-zwloki-nie-poniosa-kary_1_795832911145547.jpeg

Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok Józefa N. w krematorium cmentarza komunalnego w Częstochowie i zawiadomiła prezydenta miasta o uchybieniach.

25 sierpnia 2016 roku w krematorium cmentarza komunalnego w Częstochowie zaplanowano przeprowadzenie kremacji dwóch zmarłych: Józefa N. i Janusza N. O godz.15.00 miały być wystawione do ostatniego pożegnania zwłoki Janusza N., jednakże na skutek pomyłki pracownika cmentarza, wystawiono w trumnie zwłoki Józefa N. Żadna z osób uczestniczących w pożegnaniu nie zauważyła zamiany zwłok. Około godz.16.00 zwłoki Józefa N. zostały poddane kremacji. O godz.17.30 do ostatniego pożegnania z rodziną zamiast zwłok Józefa N., zostały wystawione zwłoki Janusza N., które następnie o godz. 19.30 zostały skremowane. - Dochodzenie zostało umorzone, gdyż uznano, że zachowanie pracowników cmentarza miało charakter nieumyślny. Przestępstwo znieważenia zwłok może być natomiast popełnione jedynie umyślnie np. poprzez bezczeszczenie lub inne gesty wyrażające brak szacunku dla zmarłego - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej. Na skutek zażalenia członka rodziny zmarłego, Sąd Rejonowy w Częstochowie uchylił postanowienie prokuratora i wskazał na konieczność wykonania dodatkowych czynności dowodowych. Po wykonaniu ww. czynności uznano, że nie mają one wpływu na ocenę zdarzenia i dochodzenie zostało ponownie umorzone. Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ zawiadomiła także prezydenta Częstochowy o poważnych uchybieniach w działaniu cmentarza komunalnego w Częstochowie. -Jednocześnie prokuratura zwróciła się do prezydenta Częstochowy, jako organu nadzoru nad cmentarzem komunalnym, o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie w przyszłości podobnym uchybieniom oraz wyciągnięcie stosownych konsekwencji służbowych. W wystąpieniu podniesiono, że opisana sytuacja z oczywistych względów powoduje dodatkowe traumatyczne przeżycia dla bliskich osób zmarłych. Jednocześnie Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ poprosiła prezydenta Częstochowy o nadesłanie w terminie 30 dni wyjaśnień oraz poinformowanie o podjętych środkach - dodaje Ozimek.

mag
facebook
pogoda