11.09.2017

Razem na wyżyny

Lokalna Grupa Działania “Razem na wyżyny” z Rędzin zaprasza osoby, które myślą o założeniu własnej firmy lub chcą rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą do skorzystania z funduszy unijnych. Nabory wniosków rozpocznie się 26 września, a zakończy 11 października.

Nabór wniosków poprzedzą spotkania informacyjne z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu w następujących terminach:

11.09.2017 – Hala Sportowa w Mykanowie godz. 15.30 (konkurs na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej)

12.09.2017 – Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach godz. 15.30 (konkurs na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej)

Przed przystąpieniem do konkursu warto zapoznać się z dokumentami, które znajdują się stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl w zakładce “Do pobrania” oraz Konkursy“.

W wielkim skrócie warto przypomnieć o najważniejszych wytycznych.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

 • – kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, wypłacana jest w formie premii;
 • – wnioskodawca musi być mieszkańcem jednej z 6 gmin LGD (Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, Miedźno, Rędziny);
 • – wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie;
 • – wnioskodawca przez minimum 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadził działalności gospodarczej;
 • – zakładana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana i firma prowadzona na obszarze jednej z 6 gmin LGD;
 • – otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum 2 lata;
 • – operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów z kryteriów wyboru.

Rozwój działalności gospodarczej:

 • – kwota dofinansowania wynosi od 25 0001 do 300 000 zł, wypłacana jest w formie refundacji tzn. po zrealizowaniu operacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych jeśli o dofinansowanie ubiega się firma prowadzona przez kobiety (grupa defaworyzowana określona w LSR) i do 50% dofinansowania dla pozostałych podmiotów (w tym spółek);
 • – wnioskodawca prowadzi firmę co najmniej 365 dni (nie wliczając okresów zawieszenia działalności)
 • – jeśli wnioskodawca skorzystał ze środków PROW na lata 2014-2020 na założenie firmy to upłynęło minimum 2 lata od dnia przyznania pomocy;
 • – firma jest prowadzona jako mikro lub małe przedsiębiorstwo;
 • – otrzymując dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć minimum jedno miejsce pracy (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum 3 lata;
 • – operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele Strategii Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów z kryteriów wyboru.
 • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły