10.01.2017

Seniorze! Spędzaj czas aktywnie

1. Cel zadania
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu “Senior – WIGOR”, zlokalizowanym w budynku przy ulicy Plac Kościuszki 5 w Dąbrowie Zielonej. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

2. Grupa docelowa
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu “Senior – WIGOR” mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Dąbrowa Zielona. Zakłada się objęcie wsparciem – 15 osób.

3. Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu “Senior – WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej  Pl. Kościuszki 31, tel. 34 3555 051 wew. 46 lub 31; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.dabrowazielona.pl; w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej, lub w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.

Na miejscu należy wypełnić specjalny druk podania, należy mieć ze sobą odcinek emerytury lub renty.

  • kg
  • zdj. arc
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Chat

Rozmowa online z gośćmi w naszej redakcji.

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Najnowsze artykuły