escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
14 emerytura nie dla wszystkich seniorów: kto otrzyma?

24.03.2020

14 emerytura nie dla wszystkich seniorów: kto otrzyma?

W ramach programu „Emerytura+” seniorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe. Od 2020 r. wypłacana będzie 13 emerytura, a w 2021 r. część emerytów i rencistów otrzyma 14 emeryturę. Kto może liczyć na dodatkowe środki? Co wiadomo o 14 emeryturze?

13 emerytura – najważniejsze informacje

„Trzynastka” po raz pierwszy została wypłacona seniorom w 2019 r. Wówczas jednak świadczenie miało charakter incydentalny. Podpisana przez prezydenta pod koniec lutego 2020 r. ustawa gwarantuje seniorom, że dodatkowe środki będą trafiać do nich również w kolejnych latach. W bieżącym roku ma to być 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto. Łącznie na wypłatę tego świadczenia zarezerwowano kwotę 11,75 mld zł. Środki pochodzą z dwóch źródeł – Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa.
Kto może liczyć na 13 emeryturę? Ponieważ będzie ona wypłacana od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem wypłat dokonywanych przez organy emerytalne, to obejmie wszystkie osoby, które prawo do emerytury lub renty nabędą najpóźniej do końca I kwartału 2020 r. W ramach programu dodatkowe środki otrzymają:

  • osoby pobierające świadczenia z ZUS,
  • osoby pobierające świadczenia z KRUS,
  • osoby pobierające świadczenia z ZER MSWiA, WBE MON i BE SW,
  • osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty socjalne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Szacuje się, że 13 emerytura łącznie trafi do ok. 9,8 mln seniorów, w tym do 285 tys. rencistów socjalnych.

Czym jest 14 emerytura?

Jednym z celów wspomnianego programu „Emerytura+” jest zmniejszanie różnic dochodowych w społeczeństwie. Ponieważ renciści i emeryci to grupy najbardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne, powstał pomysł, by osobom otrzymującym emeryturę lub rentę w najniższej wysokości wypłacać dodatkowe świadczenie. 25 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, zgodnie z którym w listopadzie i grudniu 2021 r. seniorzy otrzymają dodatkowe środki w ramach czternastej emerytury.
Mimo że seniorzy będą musieli jeszcze poczekać na 14 emeryturę, już dziś wstępnie wiadomo, jaka pula środków zostanie przekazana najstarszym Polakom. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na wypłatę świadczeń w budżecie państwa musi zostać zabezpieczona kwota ok. 10,6 mld zł – 14 emerytura będzie wynosiła tyle, ile minimalna. Aktualnie dokładna kwota nie jest jeszcze znana – zależy ona od waloryzacji. Wstępnie można jednak założyć, że będzie ona kształtować się na poziomie ok. 1300 zł brutto.
Więcej informacji na temat 14 emerytury można przeczytać na tej stronie internetowej: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/13-14-emerytura-dla-kogo

14 emerytura nie dla każdego seniora

Między „trzynastką” a „czternastką” są znaczne różnice. Zgodnie z zapowiedziami na 13 emeryturę mogą liczyć wszyscy seniorzy, niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia. Z kolei 14 emerytura będzie wypłacana na innych zasadach – w przypadku tego świadczenia ustawodawca wprowadził próg dochodowy.
Prawo do 14 emerytury będą mieli seniorzy, którzy pobierają świadczenie z organów emerytalnych w kwocie niższej niż 120 proc. wysokości średniej emerytury. Oznacza to, że dodatkowe pieniądze w pełnej wysokości trafią do portfeli wyłącznie osób otrzymujących nie więcej niż 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych rencistów i emerytów zastosowanie będzie miała zasada „złotówka za złotówkę”. Na czym ona polega? Zasada „złotówka za złotówkę” polega na zmniejszeniu świadczenia o kwotę, która przekracza wskazany limit. Jeżeli senior otrzymuje 3500 zł brutto emerytury, to jego „czternastka” zostanie zmniejszona o kwotę 600 zł.
Z racji wprowadzenia przy 14 emeryturze kryterium dochodowego, świadczenie zostanie wypłacone mniejszej liczbie seniorów. Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki trafią do ok. 9,1 mln osób, przy czym ok. 7,9 mln z nich pobierze „czternastkę” w pełnej wysokości.

13 i 14 emerytura – kiedy ruszą wypłaty?

Wypłaty zarówno „trzynastki”, jak i „czternastki” mają odbywać się automatycznie. Inaczej mówiąc, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Środki w ramach 13 emerytury zostaną uruchomione w kwietniu 2020 r. i będą wypłacane w terminach, w których seniorzy pobierają renty i emerytury. Na pieniądze z 14 emerytury będzie trzeba poczekać – wypłaty przewidziane są na 2021 r. Dodatkowo w ich przypadku obowiązywać będą inne terminy.
14 emerytura będzie wypłacana w listopadzie i grudniu 2021 r. W grudniu świadczenie otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Późniejszy termin wypłaty jest spowodowany tym, że te środki są wypłacane na innych zasadach niż renty i emerytury – wypłaty odbywają się z dołu, nie zaś z góry.

  • artykuł sponsorowany
Najnowsze artykuły