escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
43 nowe wozy strażackie dla OSP z regionu

13.05.2019

43 nowe wozy strażackie dla OSP z regionu

Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego województwa trafią nowe pojazdy o łącznej wartości 30 760 000 zł.

Zakup został częściowo sfinansowany przez samorządy. Wsparcia finansowego udzielili także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które to jednostki przeznaczyły łącznie na ten cel 15 550 000 zł. Promesy na dofinansowanie do zakupu sprzętu otrzymali z rąk wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego i komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego prezesi 43 jednostek OSP oraz przedstawiciele samorządów, w których działają. W uroczystości uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, który pogratulował nowego sprzętu oraz podziękował strażakom za ich ciężką, codzienną pracę i poświęcenie dla dobra mieszkańców naszego regionu.

Nowe wozy trafią do powiatów: będzińskiego, bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, mikołowskiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego, zawierciańskiego, żywieckiego, a także do Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Raciborza i Siemianowic Śląskich.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły