87. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

12.05.2022

87. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

W 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty przy Pomniku Marszałka na Placu Biegańskiego. Była to też okazja do przyznania wyróżnień wychowawcom zasłużonym dla edukacji regionalnej i historycznej. Nagrody powędrowały także do najmłodszych.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka. Następnie uczestnicy przeszli do Sali Reprezentacyjnej Ratusza. Tam dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Noblistów przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny wokół postaci Piłsudskiego. Kpt. zw. Tomasz Szczygłowski – Prezes Częstochowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP – poprowadził zajęcia pod hasłem „Moje spotkania z Marszałkiem Piłsudskim i historią rodzinną”.

Od Częstochowskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP statuetki otrzymali zasłużeni dla edukacji historycznej i regionalnej pedagodzy i wychowawcy. Uhonorowani zostali: Anna Dymek – dyrektor SP nr 38, Dorota Kawka – nauczycielka IX LO im. C. K. Norwida, Joanna Piątkowska – nauczycielka I LO im. J. Słowackiego, Jacek Jędryka – nauczyciel SP nr 42, Grzegorz Basiński – nauczyciel SP nr 1, Bożena Golachowska – dyrektor SP nr 52, Anita Toborek – dyrektor SP nr 8 oraz Małgorzata Kaim – dyrektor I LO im. J. Słowackiego.

Nagrody powędrowały także do najmłodszych, a mianowicie do laureatek i laureatów Powiatowego Konkursu Historycznego „Hymn Polski w ilustracji dziecka” organizowanego przez SP nr 15 im. Polskich Noblistów. Nagrodzono dzieci ze szkół podstawowych nr 7, 15, 27, 46, 48 oraz 49.

Józef Piłsudski był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej historii – założycielem Legionów Polskich, pierwszym Marszałkiem Polski, naczelnym wodzem Armii Polskiej, Naczelnikiem Państwa, premierem. A nade wszystko mężem stanu i wielkim patriotą. Podczas zaborów był jednym z organizatorów niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później – jako Komendant I Brygady Legionów Polskich – przywódcą zbrojnej walki o niepodległość Polski. Zmarł 12 maja 1935 roku.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły