escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Abonament RTV 2019. Kto może nie płacić?

12.01.2019

Abonament RTV 2019. Kto może nie płacić?

Masz w domu telewizor i radio? Nawet jeśli z nich nie korzystasz, musisz zapłacić abonament RTV. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na karę, która może być nawet trzydziestokrotnością miesięcznej opłaty abonamentowej. Część osób opłaty uiszczać jednak nie musi.

Wysokość opłaty abonamentowej w porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniła się. Za odbiornik telewizyjny musimy zapłacić 22,70 złotych miesięcznie, a za radiowy 7 złotych. Ci, którzy zdecydują się na uregulowanie płatności z góry, mogą skorzystać z bonifikaty. Jak to działa w praktyce? Im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Krótko mówiąc, warto zapłacić za dwanaście miesięcy z góry, ponieważ wtedy taryfa jest najkorzystniejsza.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Część osób jest zwolniona z opłat abonamentowych. Zaliczają się do nich między innymi:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Warto jednak zaznaczyć, że osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych muszą przedstawić w urzędzie pocztowym dokument potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz odpowiednie oświadczenie.

Co ciekawe z analiz wynika, że abonament RTV płaci obecnie ok. 10-13 procent Polaków, podczas gdy do posiadania radia lub telewizora przyznaje się aż 95 proc. gospodarstw domowych. Tymczasem kara za niepłacenie abonamentu może wynieść nawet 30-krotność miesięcznej opłaty czyli 681 zł.

Wysokość opłat abonamentowych RTV w 2019 roku

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).

Na tych, którzy do 25 stycznia 2019 r. opłacą abonament RTV za cały rok czeka 10-procentowa zniżka. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

Ilość miesięcy

Wyliczenie

Wysokość opłaty abonamentowej (zł)

2-mce

13,60 zł

3-mce

20,15 zł

4-mce

3 + 1

27,15 zł

5-mcy

3 + 2

33,75 zł

6-mcy

39,90 zł

7-mcy

6 + 1

46,90 zł

8-mcy

6 + 2

53,50 zł

9-mcy

6 + 3

60,05 zł

10-mcy

6 + 3 + 1

67,05 zł

11-mcy

6 + 3 + 2

73,65 zł

12-mcy(rok)

75,60 zł

 

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc

 

Ilość miesięcy

Wyliczenie

Wysokość opłaty abonamentowej (zł)

2-mce

44,05 zł

3-mce

65,35 zł

4-mce

3 + 1

88,05 zł

5-mcy

3 + 2

109,40 zł

6-mcy

129,40 zł

7-mcy

6 + 1

152,10 zł

8-mcy

6 + 2

173,45 zł

9-mcy

6 + 3

194,75 zł

10-mcy

6 + 3 + 1

217,45 zł

11-mcy

6 + 3 + 2

238,80 zł

12-mcy(rok)

245,15 zł

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły