13.02.2018

Bądź ekologiczny – zachęca gmina Mstów

Gmina Mstów ogłasza nabór uczestników do projektu dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych.

Gmina  Mstów planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny uczestnika wynosi ok. 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego),

Wniosek może złożyć osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym energia elektryczna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej) oraz osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Mstów.

O zakwalifikowaniu budynku do projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, oczywiście po spełnieniu warunków formalnych. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mstów do 20 lutego.

Lista uczestników, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – umowy przyrzeczone,  będzie umieszczona na stronie www.mstow.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Mstów wraz z listą rezerwową. Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do projektu uzależniona będzie od wartości złożonego wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE. Wszystkie informacje dotyczące projektu będą  na bieżąco umieszczane na stronie internetowej gminy Mstów.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły