escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Bakteria w wodzie w kłobuckim szpitalu

05.08.2019

Bakteria w wodzie w kłobuckim szpitalu

W wodzie w Szpitalu Rejonowym w Kłobuck stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Legionella. Wywołuje ona tak zwaną chorobę legionistów, czyli ciężkie zapalenie płuc. Towarzyszy jej suchy kaszel, zaburzenia w oddychaniu, temperatura powyżej 40 °C i zaburzenia świadomości. Śmiertelność pacjentów z postacią płucną legionelozy jest bardzo duża.

W Szpitalu Rejonowym w Kłobucku jest całkowity zakaz korzystania z ciepłej wody w natryskach na II i III piętrze. – Wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz decyzję terminową dotyczącą doprowadzenia jakości ciepłej wody użytkowej wody do jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami do 16.08. – informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Występowaniu i namnażaniu się bakterii Legionella w instalacjach wodnych sprzyjają różne czynniki. Największe ryzyko występowania i namnażania się w instalacjach wodociągowych związane jest z instalacjami wody ciepłej. Temperatura zbliżona do 40 °C, brak recyrkulacji, obecność osadów, biofilmu, stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi pałeczek Legionella.  Główne miejsca występowania tych mikroorganizmów to: zbiorniki akumulacyjne ciepłej wody, osady w separatorach i odmulaczach, ślepe odcinki sieci, a także elementy instalacji pokryte osadem wapiennym, kamieniem kotłowym takie jak: prysznice, wylewki baterii, nasadki sitkowe baterii umywalkowych.

Bakterie wywołują tak zwaną chorobę legionistów, czyli ciężkie zapalenie płuc. Śmiertelność wynosi od 10% u osób prawidłowo leczonych, bez współistniejących zaburzeń odporności, do 80% u osób nieleczonych bądź ze współistniejącymi zaburzeniami odporności.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły