Będą zmiany w zwolnieniach lekarskich?

21.02.2021

Będą zmiany w zwolnieniach lekarskich?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian dotyczących ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W ten sposób resort chce skończyć z uciekaniem na zwolnienie lekarskie w strachu przed utratą pracy.

Projekt przewiduje zmiany w zakresie:

– ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty,

– ustalania prawa do świadczeń,

– usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych,

– usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek,

– prowadzonej przez Zakład gospodarki finansowej.

– Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek – czytamy w uzasadnieniu projektu. Pod koniec stycznia trafił on do konsultacji.

Czego możemy się więc spodziewać? Przede wszystkim skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia o połowę, czyli do 91 dni z dotychczasowych 182 dni. Limit ten nie będzie dotyczył niezdolności do pracy w czasie ciąży i w przypadku gruźlicy – tu okres zasiłkowy będzie wynosił, jak obecnie, 270 dni.

W nowych przepisach jest także mowa o przynajmniej 60-dniowym okresie przerwy w zwolnieniu w zwolnieniu lekarskim, aby odnowić sobie prawo do kolejnego pół roku płatnej absencji od pracy. Co to więc oznacza w praktyce? Ano to, że po 182 dniach konieczna będzie przerwa w następnym zwolnieniu lekarskim wynosząca właśnie 60 dni. Dopiero gdy one miną, chory będzie mógł się ponownie starać o kolejne zwolnienie. Praktykowane przez niektórych rozwiązanie polegające na 182 dniach zwolnienia, jednodniowym powrocie do pracy i ponownym zwolnieniu na 182 dni będzie więc niemożliwe.

Zasiłek chorobowy nie będzie też przysługiwał za okresy tzw. niemożności wykonywania pracy. Kto więc go nie dostanie? Między innymi osoby na kwarantannie i w izolacji spowodowanej chorobami zakaźnymi oraz ozdrowieńcy planujący oddać osocze. Zmiany mogą obowiązywać już od stycznia przyszłego roku.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły