escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Będzie bezpieczniej na odcinku Nowa Wieś – Zawada

07.03.2021

Będzie bezpieczniej na odcinku Nowa Wieś – Zawada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Transportu ogłosiła przetarg na przebudowę drogi na pięciokilometrowym odcinku Nowa Wieś – Zawada. Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa na DK91 (dawniej DK1).

Odcinek ten zlokalizowany jest na terenie powiatu częstochowskie, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

 

Zadanie obejmuje przebudowę: nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących i budowę nowych odcinków chodników. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz  wykonane będą nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą.

 

Czas na zrealizowanie zadania to nie więcej niż 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oferty, które wpłyną do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostaną otwarte 8 kwietnia.

  • kg
Najnowsze artykuły