Będzie odszkodowanie od osoby, która nas zaraziła?

01.02.2022

Będzie odszkodowanie od osoby, która nas zaraziła?

Testowanie pracowników pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz żądanie odszkodowania od osoby, którą podejrzewamy, że nas zaraziła – między innymi takie zasady ma wprowadzić nowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii. Jej pierwsze czytanie przełożono na wtorek.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, na którym miało być przeprowadzone I czytanie projektu ustawy wprowadzającej m.in. testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, zostało odroczone do wtorku do godz. 15.00. Wniosek o zamknięcie posiedzenia złożył poseł KO Rajmund Miller. Posłowie opozycji wskazywali, że powodem jest nieobecność przedstawicieli resortu zdrowia.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 wniosła w ubiegłym tygodniu grupa posłów PiS. Wiadomo, że klub przygotował już kilkanaście poprawek.

Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu. W projekcie nie przewidziano odmiennych regulacji dla osób, które chorowały na COVID-19, które poddały się szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19 i osób niezaszczepionych.

Nieodpłatny test pracownik będzie mógł wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z projektem pracownik, który nie poddał się testowi diagnostycznemu, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach. Nie będzie z tego względu delegowany do wykonywania pracy poza stałe miejsce pracy bądź wykonywania pracy innego rodzaju, jednak w przewidzianych w projekcie sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu zakażenia kogoś koronawirusem SARS-CoV-2.

Krótko mówiąc, pracownik będzie mógł złożyć wniosek o odszkodowanie, że zaraził się w zakładzie pracy. Będzie musiał przekazać zatrudniającemu listę osób, z którymi miał kontakt. Po stronie pracodawcy ma leżeć obowiązek zweryfikowania, czy dane osoby poddały się w konkretnym terminie testom. Jeśli nie, pracodawca niezwłocznie (maksymalnie w czasie 3 dni) przekaże wniosek pracownika do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy oraz listę pracowników, którzy nie poddali się testowi i mieli kontakt z zakażonym pracownikiem. Ten na tej podstawie wszczyna postępowanie o świadczenie odszkodowawcze z tytułu zakażenia wirusem SARS­‑CoV­‑2. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że ma ono wynieść około 15 tysięcy złotych.

Co ciekawe, pracownik będzie mógł zażądać odszkodowania również od pracodawcy. Będzie to mógł zrobić w momencie, gdy pracodawca nie skorzysta z procedury sprawdzenia negatywnego wyniku testu pracownika, a w pracy doszło do zakażenia. W takiej sytuacji pracownik ma możliwość złożenia wniosku bezpośrednio do wojewody. O wypłacie zdecyduje bowiem wojewoda, ale obwiniony o zakażenia pracownik lub pracodawca będzie mógł się odwoływać do sądu administracyjnego.

  • kg
Najnowsze artykuły