Bez tej nalepki nie będziesz miał prawa wjazdu!

08.05.2022

Bez tej nalepki nie będziesz miał prawa wjazdu!

Uwaga kierowcy! Wraz z czwartym maja weszło w życie nowe rozporządzenie. Zgodnie z nim, jeśli chcemy wjechać do strefy czystego transportu, musimy w lewym dolnym rogu przedniej szyby naszego pojazdu umieścić specjalną naklejkę. Co prawda te na razie nie obowiązują, ale po ich wprowadzeniu, jazda po strefie bez obowiązującej nalepki będą zagrożona karą w wysokości 500 zł.

Nalepka ma wzór ośmiokąta – przypomina nieco znak „STOP”. Jest zielona. Znajdą się na niej takiej informacje, jak rok produkcji pojazdu, rodzaju paliwa, jakim jest napędzany pojazd (P — benzyna, D — olej napędowy, M — mieszanka paliwo-olej, LPG — gaz płynny propan-butan, CNG — gaz ziemny, H — wodór, EE – pojazd zasilany energią elektryczną), nazwę gminy, a także numer rejestracyjny. Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.

Co istotne, projekt nalepki oznaczającej pojazd uprawiony do wjazdu do strefy czystego transportu podlegał szerokim uzgodnieniom. Uwagi do wyglądu zgłaszali zarówno samorządowcy, jak i organizacje branżowe zainteresowane elektromobilnością. W trakcie konsultacji został zaproponowany nowy wzór nalepki, który uwzględnił właśnie rok produkcji pojazdu, rodzaj paliwa, nazwę gminy i nr rejestracyjny. – Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce. Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce – jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę. Będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. Na projekcie znalazł się symbol znaku oznaczającego strefę czystego transportu, aby była ona bardziej czytelna – informuje resort klimatu i środowiska.

Warto zaznaczyć, że pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy. Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę czystego transportu. Co istotne, każde miasto będzie wydawać własną nalepkę, która upoważnia do wjazdu do wyznaczonej na jego terenie strefy czystego transportu. W skrócie mając na przykład tylko nalepkę z Krakowa, nie wjedziemy do strefy warszawskiej. Dlaczego? Bo każda gmina może określić własne zasady funkcjonowania stref, uzależnione np. od normy EURO. Jeśli więc często podróżujemy do kilkunastu miast i w każdym z nich będzie obowiązywać strefa czystego transportu, to będziemy musieli mieć również kilkanaście naklejek.

Choć wydzielonych obszarów w polskich miastach jeszcze nie ma, to prawo dopuszczające wjechanie pojazdem do tego typu obwodów, jest już gotowe. Prędzej czy później strefy czystego transportu będą bowiem tworzone w poszczególnych lokalizacjach. Niektórzy włodarze robili już wstępne przymiarki do tego typu rozwiązań. Weźmy na przykład samorząd Krakowa, który poinformował, że wkrótce planuje stworzenie strefy czystego transportu według nowej formuły. Ma ona powstać przed końcem 2022 r.

 

Strefy czystego transportu, czyli specjalnie wydzielone obszary na terenie gmin, będą miały na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez samochody. Bez żadnych ograniczeń wjadą do nich wybrane pojazdy – auta elektryczne, wodorowe oraz napędzane CNG i LNG (gaz ziemny). W pozostałych przypadkach gminy określą, które pojazdy hybrydowe i spalinowe będą mogły poruszać się po strefie. Do wjazdu do strefy będą uprawniały wspomniane wyżej naklejki, których wydanie ma kosztować maksymalnie 5 zł. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, może zostać ukarana grzywną do 500 zł.  Strefy czystego transportu będą obowiązywały całą dobę.

  • kg
Najnowsze artykuły