Bezpiecznie i przepisowo

28.02.2021

Bezpiecznie i przepisowo

CEMEX rozstrzygnął pierwszą edycję konkursu „Bezpiecznie i przepisowo”, w którym uczniowie szkół podstawowych z Rudnik i Konina, w pobliżu Cementowni Rudniki, mogli wykazać się wiedzą oraz świadomością dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w trudnych warunkach zimowych. Konkurs był częścią nowego projektu edukacyjnego pt. „Mistrzowie Bezpieczeństwa”, poprzez który CEMEX angażuje się w edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

Konkurs „Bezpiecznie i przepisowo” został zorganizowany przez CEMEX we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych „MADE”. Mogli w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w Koninie i Rudnikach.

Celem konkursu było promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów oraz osób z ich otoczenia. Zadaniem konkursowym było wykonanie prac w formie multimedialnej, ukazujących prawidłowe postawy w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, jakie mogą spotkać młodzież oraz ich bliskich w drodze do szkoły, pracy lub na własnym podwórku.

Zwycięzców wyłoniła 5-osobowa komisja, w której zasiadł m.in. Komendant Komisariatu w Kłomnicach, przedstawicielka Stowarzyszenia „MADE” oraz przedstawiciele CEMEX. W konkursie zostały przyznane dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy VI B z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach, za przygotowanie filmu edukacyjnego na temat zagrożeń płynących z używania telefonu komórkowego w trakcie przechodzenia przez jezdnię. Nagrodę główną otrzymali również uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie, którzy przygotowali interaktywną prezentację o niebezpiecznych zachowaniach na drodze i w domu, o których opowiada Robot Henry Bezpieczny. Z kolei wyróżnienie trafiło do uczniów klasy IV A z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach, którzy w swojej prezentacji zwrócili uwagę na zagrożenia związane z zimowymi aktywnościami.

Konkurs stanowi część programu edukacyjnego „Mistrzowie Bezpieczeństwa” CEMEX, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. W ramach programu organizowane są spotkania i zajęcia promujące bezpieczeństwo na drodze, w domu i szkole, a także zajęcia edukacyjne z zasad udzielania pierwszej pomocy. Do tej pory odbyły się dwie edycje zajęć. W projekcie wzięło udział łącznie ponad 200 uczniów i uczennic ze szkół w Koninie i Rudnikach.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły