Bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu

26.02.2022

Bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu

Już po raz trzeci w powiecie częstochowskim będzie realizowany program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Bezpłatnymi badaniami objętych zostanie w 2022 r. 300 osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego.

Program profilaktyczny jest realizowany przez Powiat Częstochowski i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER–MED.

Kryteria kwalifikacji do badania:

– osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– osoby w wieku 40-49 lat  bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

– osoby w wieku 25-49 lat u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego).

Do badania nie kwalifikują się osoby, które wykonywały kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

W drodze konkursu ofert wybrany został realizator programu – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER–MED w Częstochowie, który przeprowadzi kampanię promocyjno – informacyjną dotyczącą programu, edukację zdrowotną dotyczącą zwiększenia świadomości mieszkańców na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego, w tym czynników ryzyka jego powstania oraz wczesnych objawów. Realizator w ramach programu wykona indywidualne badania lekarskie, w tym badania per rectum pacjenta. W przypadku obciążającego wywiadu uzyskanego od pacjenta lub nieprawidłowości w badaniu, w tym badaniu per rectum,  realizator zleci wykonanie badań przesiewowych, tj. badania kolonoskopowego diagnostycznego z ewentualnym pobraniem wycinków do oceny histopatologicznej lub z wykonaniem polipektomii wraz z wydaniem pacjentowi opisu wyników badania, podejmie decyzję co do dalszego leczenia pacjentów, natomiast pacjentów z nieprawidłowym wynikiem skieruje do odpowiedniej placówki specjalistycznej w celu dalszej diagnostyki bądź leczenia.

Do programu można  zgłaszać się osobiście – adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  INTER–MED, ul. 1 Maja 27 w Częstochowie (Budynek Centrum Medyczne i Biurowe 1 Maja 27) lub telefonicznie, rejestracja pod nr tel. 787 653 980 lub 34 324 55 26.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 877-655-677 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED oraz pod nr tel. 34-322-91-44 – Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Częstochowie.

  • kg
Najnowsze artykuły