escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Bezpłatne maseczki dla mieszkańców

22.04.2021

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców

850 tysięcy jednorazowych maseczek medycznych trafi do Częstochowy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Od poniedziałku będą one dystrybuowane poprzez miejskie jednostki.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta odebrał z magazynów Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i Rezerw z siedzibą w Tychach oraz Katowicach pierwsze dwie transze maseczek jednorazowych medycznych dla mieszkańców naszego miasta, które przekazane zostały przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Łącznie jest to 364 tys. maseczek, które od 26 kwietnia (poniedziałek) będą dystrybuowane – do wyczerpania zapasów – wśród mieszkańców za pośrednictwem: MOPS, placówek oświatowych, spółdzielni mieszkaniowych, Kurii Metropolitalnej, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta.

Jeżeli chodzi o Urząd Miasta maseczki będą dostępne:

– w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej w alei Najświętszej Maryi Panny 65 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17);

– w trzech głównych budynkach Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13. Waszyngtona 5 oraz Focha 19/21 (USC) w punktach przy portierniach (w godzinach pracy UM – z przeznaczeniem głównie dla osób załatwiających sprawy urzędowe);

– w budynku odwachu – siedzibie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta na placu Biegańskiego (w godzinach pracy UM – od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku);

Odbiór będzie odbywał się indywidualnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponuje maseczki w taki sposób, by trafiły do jak najszerszego grona osób. Przekaże je do placówek wsparcia, domów pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostaną zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe, animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.

Zgodnie z przekazanymi przez Śląski Urząd Wojewódzki informacjami miasto może otrzymać łącznie około 850 tys. maseczek (średnio 4 szt. na mieszkańca). Termin odbioru pozostałej części maseczek nie został jeszcze ustalony.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły