Budowa mostu w Zawadzie

21.12.2019

Budowa mostu w Zawadzie

Do końca maja przyszłego roku ma trwać przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1030 S na rzece Warcie wraz dojazdami w miejscowości Zawada (gmina Kłomnice). Inwestycja pochłonie ponad 5 mln zł.

Zakres prac obejmuję rozebranie istniejącego mostu, budowę nowego oraz przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 1030 S na dojazdach do mostu. Przewidywany koszt inwestycji wyniesie 5 410 365,05 zł. Zadanie jest dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wykonawcą przebudowy jest przedsiębiorstwo Nowak-Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Inwestycja ma zostać zakończona do końca maja przyszłego roku.

– Bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, których nieodłącznym elementem składowym jest komunikacja oraz stan sieci komunikacyjnej stanowią priorytet Powiatu Częstochowskiego. W związku z tym stale podejmujemy działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej – mówi Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski. – Należy podkreślić, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych w całości wartości zadania. To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości rozpoczynanych prac – podsumowuje.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły