escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Budżet obywatelski: można już składać wnioski

17.11.2019

Budżet obywatelski: można już składać wnioski

W Blachowni rozpoczął się nabór pomysłów do realizacji w ramach piątej edycji budżetu obywatelskiego. Do wydania jest w sumie 350 tysięcy złotych.

Projekty zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można składać od 8 listopada do 7 grudnia. Głosowanie na pomysły, które przejdą pozytywnie przez etap weryfikacji, rozpocznie się 11 grudnia. Mieszkańcy swoje zdanie mogą wyrażać do 18 grudnia. Będzie to można zrobić osobiście w Lokalnych Punktach Konsultacyjnych wyznaczonych przez Burmistrza, korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia lub poprzez portal konsultacji społecznych www.konsultacje.blachownia.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

20 grudnia natomiast urząd poda, które propozycje zostaną zrealizowane. Do wydania jest w sumie 350 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną podzielone pomiędzy dzielnice i sołectwa.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy mieszkańcy Blachowni mają możliwość złożenia wniosków elektronicznie poprzez portal www.konsultacje.blachownia.pl. Tam też znajdziemy instrukcję składania dokumentów.

Projekty zgłaszane przez mieszkańców stanowią znaczące i oczekiwane uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia.

Zachęcamy zatem do składania projektów oraz głosowania, aby budować poczucie współodpowiedzialności w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły