Ceny paliw, energii i żywności pójdą w dół?

27.11.2021

Ceny paliw, energii i żywności pójdą w dół?

Niemal z dnia na dzień rosną w naszym kraju ceny żywności, paliw i energii. W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc tarcza antyinflacyjna. Jej szczegóły przedstawił premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zakłada ona między innymi obniżkę cen paliw na pięć miesięcy, niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną oraz specjalny dodatek osłonowy dla rodzin.

– Inflacja jako naturalna konsekwencja pandemii jest wzmagana przez działania niezależne od nas – twierdzi premier Mateusz Morawiecki. – Chodzi między innymi o manipulacje cenowe Gazpromu i Rosji, dotyczące ceny gazu. Cena gazu urosła bardzo gwałtownie. To przekłada się na ceny nawozu, a one z kolei na ceny żywności. Gazprom i Rosją są odpowiedzialne za poziom inflacji w Europie – dodaje. Poziom inflacji jest obecnie najwyższy od 28 lat! W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc tarcza antyinflacyjna. – Prezentujemy pierwszą serię działań, która mam nadzieję, że zamortyzuje to uderzenie inflacyjne. Jak trzeba będzie, w przyszłości w kolejnych kwartałach podejmiemy kolejne działania. Ten obszar będzie obejmował trzy zasadnicze miejsca, które bolą Polaków: cen paliw, cen energii i cen żywności – mówił szef rządu.

Tarcza antyinflacyjna. Najważniejsze założenia:

Paliwa

Tarcza antyinflacyjna zakłada, że od 20 grudnia do 20 maja 2022 roku wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Poza tym od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Tarcza antyinflacyjna przewiduje też zwolnienie z opłaty emisyjnej, również na pięć miesięcy. – Te wszystkie działania razem, po stronie państwa – bo nie ingerujemy bezpośrednio w to, co robią koncerny paliwowe, koncerny naftowe – doprowadzą do obniżki cen paliw w najbliższych kilku tygodniach – mam nadzieję, że ok. 20 nawet do 28-30 groszy – mówił Morawiecki.

Gaz ziemny

Rządzący postanowili również obniżyć stawki dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych. VAT na gaz zostanie obniżony z 23% do poziomu 8%. Takie stawki mają obowiązywać przez trzy miesiące – od stycznia do marca 2022.

Energia elektryczna

Poza tym obniżony zostanie VAT na energię elektryczną z 23% do poziomu 5%. Takie stawki również mają obowiązywać przez trzy miesiące – od stycznia do marca 2022.

Dodatek osłonowy

W tarczy antyinflacyjnej przewidziano też dodatek osłonowy, czyli rekompensatę kosztów VAT energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych w formie dodatku ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 proc. W jego ramach zaplanowano:

  • dopłatę 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 1-osobowych o dochodach do 2100 zł/m
  • dopłatę 600 zł w skali roku (2-3 osoby), 850 zł (4-5 osób) lub 1150 zł (6+ osób) dla gospodarstw domowych o dochodach do 1500 zł/os./m.

Z szacunków rządzących wynika, że z tej formy pomocy skorzysta około 5,2 mln gospodarstw domowych. Dodatek będzie wypłacany w ratach w przyszłym roku.

  • kg
Najnowsze artykuły