Certyfikat utrzymany

29.10.2018

Certyfikat utrzymany

Częstochowski magistrat utrzymał ważność certyfikatu ISO nadanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Urząd pozytywnie przeszedł audyt, którego celem była ocena wdrożonego systemu zarządzania. Certyfikat, jaki posiada UM ma obecnie nową normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zmodyfikowany znak graficzny, który jest już obecny na wzorach urzędowych pism.

Audyt Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji objął 9 jednostek Urzędu Miasta, w tym wydziały: Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Budżetu i Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polityki Społecznej,  a także Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną, Biuro Rzecznika Konsumentów, Biuro Dyrektora Generalnego i Zespół Audytu Wewnętrznego.

Wynikiem była rekomendacja przyznania Urzędowi Miasta certyfikatu bez zastrzeżeń ze strony PCBC. W raporcie podkreślono m.in. innowacyjny sposób powiązania w UM Systemu Zarządzania Jakością z Kontrolą Zarządczą, a tym samym znacznie efektywniejsze zarządzanie połączonymi procesami i wykorzystywanie raportów zarządczych w procesach operacyjnych i strategicznych. Doceniono także szeroką komunikację z mieszkańcami, przekładającą się na pozytywny wizerunek miasta w ocenie miejskich środowisk, w tym przedsiębiorców i środowiska naukowego. Zdaniem auditorów widoczna jest także konsekwentna realizacja założeń Strategii Rozwoju Miasta, m.in. w prowadzeniu finansów miasta, czego efektem jest wysoka ocena ratingowa Częstochowy przez agencję Fitch (poziom BBB+). We wnioskach z auditu PCBC zwraca również uwagę np. na rozwinięte formy dialogu z mieszkańcami (konsultacje społeczne i partycypacja społeczna), inicjatywy społeczne i współpracę z organizacjami pozarządowymi, zaangażowanie pracowników magistratu w realizację zadań na rzecz klienta i skracanie terminów załatwiania spraw np. wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę. Wysoko oceniono zdefiniowanie mierników do procesu realizacji miejskich inwestycji i zamówień publicznych oraz miejskie opracowania analityczne i statystyczne uwzględniające zjawiska istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły