Chcą poprawić bezpieczeństwo na przejściach

02.10.2021

Chcą poprawić bezpieczeństwo na przejściach

Bezpieczeństwo pieszych na DK11 w Lublińcu, Glinicy, Ciasnej, na DK43 w Kłobucku oraz na DK91 w Rudnikach wkrótce ma zostać poprawione. W ramach inwestycji powstaną między innymi kolejne sygnalizacje świetlne.

Zakres inwestycji 
Wykonawca, firma GRAMAR z Lublińca, ma 12 miesięcy na realizację przedmiotu umowy. Opracuje dokumentację projektową i projekt docelowej organizacji ruchu, a następnie zrealizuje roboty budowlane i montażowe sygnalizacji świetlnej oraz dedykowanego oświetlenia. Tam, gdzie to zasadne, powstaną też chodniki prowadzące do przejść dla pieszych oraz skorygowana zostanie geometria skrzyżowania. Koszt prac to 3 156 180 zł.

Drogowe sygnalizacje świetlne  
Drogowe sygnalizacje świetlne  powstaną na skrzyżowaniu DK11 z ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublińcu. Poza tym będzie też dedykowane dla przejść dla pieszych oświetlenie. Dodatkowo zamontowane zostanie oświetlenie skrzyżowania.

Ostrzegawcze sygnalizacje świetlne
Z kolei pięciu lokalizacjach powstaną ostrzegawcze sygnalizacje świetlne.

  • Pierwsza w ciągu DK 11 w Ciasnej, w 529 kilometrze i 934 metrze, gdzie drogowcy wybudują również oświetlenie na przejściu dla pieszych oraz w strefie przejściowej.
  • Druga w obrębie skrzyżowania DK11 z ul. Dębową w Glinicy, gdzie powstanie również na przejściu dla pieszych ciągu DK11 oraz na wlocie bocznym w ciągu ul. Dębowej dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych wraz z oświetleniem strefy przejściowej na DK.
  • Kolejna w obrębie skrzyżowania DK11 z ul. Brzezinkowską w Glinicy, gdzie powstanie również na przejściu dla pieszych ciągu DK11 oraz na wlocie bocznym w ciągu ul. Brzeźniowskiej dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych.
  • Czwarta zostanie zamontowana w obrębie skrzyżowania DK43 z ul. Drukarską w Kłobucku, gdzie drogowcy wybudują również na przejściu dla pieszych oraz w strefie przejściowej oświetlenie. Tu powstanie też chodnikowe dojście do przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem regulacji geometrii skrzyżowania.
  • Piąta sygnalizacja będzie zlokalizowana w obrębie skrzyżowania DK91 z ul. Lipówka w Rudnikach, gdzie powstanie również dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DK91. – Wybudujemy też połączenia chodników od ul. Lipówka oraz ul. Ogrodowej do istniejącego przejścia dla pieszych – podkreślają drogowcy.

Cel 
Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach oraz sygnalizacje ostrzegawcze mają umożliwić pieszym bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. – Widoczność na przejściach i w ich otoczeniu zwiększy się dzięki wykonaniu dedykowanego dla przejść oświetlenia ulicznego. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze – twierdzą drogowcy.

Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach rządowego programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły