escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Co nas czeka w 2019 roku?

31.12.2018

Co nas czeka w 2019 roku?

Początek roku to zwykle czas, w którym w życie wchodzi wiele istotnych zmian w przepisach. W poniższym tekście zebraliśmy kilka najistotniejszych – zarówno dla przedsiębiorców, pracowników, jak i rodziców. Zobacz, które z nich będą dotyczyć Ciebie!

Pensja minimalna w górę

Od 1 stycznia 2019 r. pensja minimalna wzrośnie o 150 zł w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem w 2018 r. – wyniesie ona 2250 zł brutto (dotychczas było to 2100 zł). W efekcie, w przyszłym roku osoby, które otrzymują wynagrodzenie minimalne, mogą spodziewać się wypłaty w wysokości około 1634 zł. O złotówkę zmieni się też minimalna stawka godzinowa. Zamiast 13,70 zł wynosić będzie 14,70 zł.

Pensja domyślnie na konto

Od nowego roku wprowadzona zostanie zasada wypłacania pensji na konto pracownika. Żeby dostać wypłatę w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć stosowny wniosek. Dziś jest odwrotnie – domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce.

Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Jedno z rozwiązań przewidzianych w pakiecie MŚP obejmującym prawie 50 uproszczeń dla przedsiębiorców, polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

E-akta

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie nowela niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, czyli tzw. E-akta. Zakłada ona skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika. To część pakietu #100ZmianDlaFirm.

Mały ZUS dla małych firm

Jedną z ważniejszych zmian dla przedsiębiorców, która wchodzi w życie już od 1 stycznia 2019 roku jest tzw. Mały Zus dla małych firm, który z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla wszystkich małych firm – w szczególności tych, które dopiero powstają.

Zaczynasz działalność, a twój miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniżej pensji krajowej? Nie musisz rejestrować swojej działalności. Dopiero gdy zacznie ci się powodzić lepiej, musisz założyć firmę i skorzystać ponadto z tzw. ulgi na start. Na czym ona polega? Przez pół roku od rejestracji przedsiębiorstwa jesteśmy zwolnieni ze składek społecznych. Będzie także możliwość, aby później, przez kolejne dwa lata korzystać ze składki 520-złotowej, by następnie wejść w udogodnienia małego ZUS-u (po spełnieniu kryterium przychodowego). Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie będą przekraczać 2,5-krotoności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. było to 5250 zł), mogą skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, co nie będzie zależne od stażu firmy. Składki mają być proporcjonalne do przychodu.

Do tej pory przedsiębiorcy musieli płacić taką samą składkę ZUS, niezależnie od wielkości przychodu. Wynosiła ona 1232, 16 zł. Oczywiście była możliwość płacenia niższego ZUS-u w kwocie 520 zł za ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, jednak skorzystać z niej mogły jedynie osoby, które dopiero zakładały swoją działalność po raz pierwszy, a obowiązywała ona przez dwa lata od jej założenia.

-Nie sposób podać jednej kwoty, którą zaoszczędzi każdy z przedsiębiorców korzystających z małego ZUS-u. Będzie ona bowiem zmieniała się wraz z minimalną pensją krajową oraz będzie powiązana z kwotą przychodu przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że uprawnieni do korzystania z małego ZUS-u w 2019 r. będą musieli płacić składki wynoszące co najmniej 520 zł, nie wyższe jednak niż 1232 zł – wyjaśnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i dodaje – Jako przykład wysokości składek można podać przypadek przedsiębiorcy, który miesięcznie uzyskuje przychód w kwocie 2100 zł. Po wejściu w życie przegłosowanych dziś przepisów będzie płacił do ZUS-u jedynie 660 zł miesięcznie, nie zaś, jak obecnie, 1232 zł. W jego przypadku oszczędności wyniosą więc ok. 570 zł miesięcznie. Wyraźnie jednak należy podkreślić, że mowa o tym konkretnym przykładzie – jak już wspomniano, podanie jednej kwoty oszczędności dla każdego z uprawnionych przedsiębiorców nie jest możliwe – obrazuje Ministerstwo.

Mały ZUS ma wejść w życie już 1 stycznia 2019 roku z wyjątkiem art. 3, dotyczącym ogłoszenia komunikatu Prezesa ZUS o współczynniku na 2019 rok, który ma wejść w życie z dniem jego ogłoszenia.

Czwórka dzieci i emerytura

W ustawie budżetowej na nowy rok został uwzględniony program Mama Plus, który zakłada m.in. minimalną emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci – bez względu na to, czy kobieta kiedykolwiek pracowała.

Pierwszy projekt ustawy, który wprowadza emeryturę dla matek już się pojawił. Podejrzewano nawet, że projekt wejdzie w życie już od początku przyszłego roku, jednak minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że najbardziej prawdopodobny termin na wprowadzenie projektu w życie to dopiero 1 marca.

Minimalna emerytura należeć się będzie kobietom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci bez względu na to, czy kiedykolwiek pracowały. Obecnie najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł brutto. Nie tylko jednak świadczenie emerytalne na zasadach programu Mama Plus, ale także inne formy pomocy dla matek będą możliwe po jego uchwaleniu. Są to między innymi wprowadzenie darmowych leków dla kobiet w ciąży lub premię za szybkie urodzenie kolejnego dziecka (tj. nie później niż dwa lata po pierwszym – w tej sytuacji matka może liczyć na dodatkowe 3 miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego). Matki-studentki także mają mieć ułatwioną sytuację poprzez dostosowanie organizacji toku studiów i łatwiejszy dostęp do urlopu dziekańskiego. Celem programu Mama Plus jest zachęcenie Polek do rodzenia dzieci i powiększania rodziny.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę to pierwszy kompleksowy programem gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności. Mają one zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym. Zmiany mają wchodzić w życie stopniowo od 2019 roku.

Zdaniem Ministerstwa finansów PPK jest istotnym rozwiązaniem pod względem bezpieczeństwa i stabilności naszego kraju, jego finansów i gospodarki. Ma zyskać również rynek kapitałowy, bowiem budowa systemu oszczędności długoterminowych ma wpłynąć na potencjał i głębokość polskiego rynku finansowego. -Środki zebrane w ramach PPK będą zasilać nasz rynek kapitałowy, tym samym polski kapitał zostanie w kraju i posłuży do wzmocnienia inwestycji w polskie przedsiębiorstwa. W konsekwencji wzmocni to wzrost gospodarczy naszego kraju, ponieważ lepsza kondycja rodzimych firm doprowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia środków na inwestycje infrastrukturalne czy przemysłowe. Polski kapitał, skierowany do polskich przedsiębiorstw, umożliwi również rozwój innowacyjnych technologii, które są kluczowe dla budowania konkurencyjności na arenie międzynarodowej – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Rządowy program ma objąć ok. 11,5 mln pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, a także inne formy np. umowę zlecenie czy pracę nakładczą. Po skończeniu 60. roku życia, pracownicy ci będą mieli prawo do korzystania z odłożonych oszczędności. Przypomnijmy, że zgromadzone środki będzie można wypłacać jednorazowo (wtedy 75% z nich będzie opodatkowane) lub w miesięcznych ratach w okresie 10 lat (to opcja bez podatku). Wpłata wnoszona przez pracownika wynosić będzie od 2% do 4% wynagrodzenia. Ci, którzy zarabiają mniej, będą wpłacać od 0,5% do 4% wynagrodzenia z zachowaniem prawa do dopłat rocznych i wpłaty powitalnej. Pracodawca będzie zobowiązany do dopłaty składki w wysokości od 1,5% do 4% wynagrodzenia, a Państwo sfinansuje tzw. wpłatę powitalną, która ma wynosić 250 zł oraz dopłatę roczną w kwocie 240 zł. PPK mają być prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają zostać wprowadzane stopniowo i dotyczyć będą:

-podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2019 r.,

-podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych – na dzień 1 stycznia 2020 r.

-podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2020 r.,’

-pozostałych podmiotów zatrudniających, w tym sfery publicznej – na dzień 1 stycznia 2021 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Już od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami gruntów. Przyjęta ustawa umożliwi przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi.

Odpowiedni urząd ma 12 miesięcy na przesłanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie – może to zrobić wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta czy dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Jeżeli złożymy wniosek o zaświadczenie, powinniśmy je otrzymać w ciągu 4 miesięcy. Taki sam dokument ma otrzymać z urzędu sąd rejonowy, a właściwie wydział Ksiąg Wieczystych, aby dokonać odpowiedniego wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

-Nie będzie już dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Przekształcenie będzie odpłatne. Za przekształcenie zapłacisz 20 rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Termin na zapłatę pozostanie bez zmian – do 31 marca każdego roku – dookreśla Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Całość opłaty będzie można uiścić jednorazowo, od razu. Jeżeli obawiamy się, że wysokość opłaty może być zmieniana, Ministerstwo uspokaja – Opłata nie będzie aktualizowana jednostkowymi wycenami gruntów, co eliminuje nagłe i wysokie podwyżki oraz żmudne i wieloetapowe postępowania aktualizacyjne. Opłata może zostać zwaloryzowana wskaźnikami publikowanymi przez GUS – wskaźnikiem inflacyjnym do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomości – czytamy w komunikacie.

Pozostaje kwestia bonifikat – przewidziano obligatoryjną bonifikatę, która ma wynosić 60 procenty dla użytkowników gruntów Skarby Państwa w sytuacji, kiedy płatność zostanie dokonana z góry w 2019 roku, a w kolejnych latach bonifikata maleje o 10 procent rocznie. Bonifikata na gruntach samorządowych jest fakultatywna i zależeć będzie od decyzji lokalnych władz, co oznacza, że udzielane przez władze samorządowe bonifikaty mogą być wyższe niż te, które są przewidziane dla gruntów Skarbu Państwa.

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły