Czeka nas kolejna podwyżka za śmieci?

02.03.2022

Czeka nas kolejna podwyżka za śmieci?

Na najbliższej sesji częstochowscy radni będą dyskutować nad zmianami dotyczącymi metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalą też stawkę opłaty za śmieci. Możemy więc spodziewać się, że wkrótce zapłacimy więcej. Centrum Usług Komunalnych tłumaczy, co składa się na rosnące od kilku lat ceny odbioru, składowania, transportu śmieci.

Z projektu wynika, że dotychczasowa stawka opłaty w wysokości 29 zł od osoby dla selektywnego zbierania i odbierania zostanie podniesiona do 34 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Z kolei dotychczasowa stawka opłaty w wysokości 58 zł od osoby dla nieselektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych wzrośnie do 68 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Skąd taki pomysł? Centrum Usług Komunalnych tłumaczy, że wpływ na to mają rosnące od kilku lat ceny odbioru, składowania, transportu śmieci. – Jeśli chodzi o odbiór i zagospodarowanie tworzyw sztucznych, w 2013 roku ich tona kosztowała miasto 6 zł, w 2015 wzrosła ponad dwukrotnie, w 2017 roku za tonę miasto musiało płacić już 227 zł. W roku 2019 cena ta skoczyła do 740 zł. W obecnym wynosi już 1196 zł 66 gr. Od 7 lat koszt odbioru tego rodzaju odpadów rośnie więc skokowo, a różnica między rokiem 2019 a obecnym to ok. 456 zł za tonę odebranych odpadów plastikowych – tłumaczy Centrum Usług Komunalnych.

– Podobnie gwałtowne wzrosty – od roku 2015 – obserwowaliśmy w kosztach odbioru i zagospodarowania śmieci papierowych. W roku 2013 miasto płaciło za tonę takich odpadów 6 zł, w 2015 – 13 zł, a w obecnym roku koszt ten wynosi już 772 zł za tonę. Między 2019 a 2022 cena odbioru makulatury wzrosła o ok. 32 zł za tonę – czytamy w wyjaśnieniu.

W górę poszły również kwoty, które miasto musi płacić, za odbiór i zagospodarowanie szkła – między 2019 a 2022 rokiem odnotowano wzrost ok. 159,48 zł za tonę – wynosi obecnie 492,48 zł.

Jeśli chodzi o odpady niesegregowane (zmieszane), koszty rosły mniej gwałtownie: od 142 zł za tonę w 2013 roku do 256 zł w 2022 roku (w roku 2017 nawet tymczasowo spadły). W ciągu ostatnich trzech lat jednak wzrosły o ok. 32 zł.

– Od czerwca tego roku jedno opróżnienie standardowego, 1100-litrowego pojemnika na odpady to dla jego posiadaczki/posiadacza koszt 140 zł. Tymczasem dla miasta koszt odbioru, transportu i zagospodarowania zawartych w nim odpadów to 406 zł – różnica między kosztami ponoszonymi przez miasto, a opłatą od mieszkańca to aż 266 zł – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. – Nie można zapominać o innych ważnych składnikach systemu. Za odpady deponowane na składowiskach miasto płaci tzw. opłatę marszałkowską. W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła niemal o 400 proc. za tonę. Koszty dynamicznie pięły się w górę, i tak gdy w 2017 roku było 120 zł, w 2019 już 170 zł, by w 2020 roku było 270 zł i wyżej co rok – zaznacza.

Z podobnym problemem borykają się gminy w całej Polsce. Do tego dochodzi też rosnąca inflacja, ceny paliw, gazu, czy energii elektrycznej. 0 Przedstawiciele samorządów lokalnych z całej Polski – przy różnych okazjach i w ramach różnych gremiów – zwracają uwagę stronie rządowej na niedomagania rozwiązań dotyczących systemów gospodarowania odpadami w gminach. Należy zwrócić uwagę, że w wielu innych miastach stawki za gospodarowanie odpadami są wyższe niż w Częstochowie. Na przykład: dla nieruchomości niezamieszkanych – za pojemnik 1100 litrów w Częstochowie w 2022 roku będzie 140 zł, a w Rybniku 220 zł, Warszawie 169 zł i Łodzi 151,5 zł – podsumowuje Włodzimierz Tutaj.

  • kg
Najnowsze artykuły