Częstochowa chce kasy od ministerstwa

14.07.2017

Częstochowa chce kasy od ministerstwa

Skutki finansowe wdrażania reformy systemu oświaty to znaczne obciążenie dla miejskiego budżetu. Mając w perspektywie zbliżające się zmiany, prezydent miasta już w styczniu zwrócił się do minister Anny Zalewskiej z prośbą o finansowe wsparcie z budżetu państwa. Miałoby być ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem pracowni chemicznych i fizycznych, tak by dostosować 8-letnie szkoły podstawowe do realizacji nowej podstawy programowej z chemii i fizyki (koszt ok. 4,6 mln zł). – Z szacunków wynika, że pracownia fizyczna kosztowałaby około 46 tysięcy złotych, a chemiczna 67 tysięcy – z wyposażeniem, stołami laboratoryjnymi, pomocami naukowymi itd.. Średnio wychodzi więc 113 tysięcy na jedną placówkę. A może być ich 41, to daje 4 miliony 600 tysięcy – wyliczał kilka miesięcy temu Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta miasta. Potrzebna jest również kasa na dostosowanie do potrzeb uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną klas lekcyjnych, świetlic oraz stołówek w szkołach, które powstaną po przekształceniu gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe (3,5 mln zł).

– Trzeba podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 lat Miasto Częstochowa dofinansowało każdego roku subwencjonowane zadania oświatowe średnio kwotą ok. 48,5 mln zł – przypomina biuro prasowe magistratu.

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ustalone na 2017 r. w związku z reformą oświaty przewidują jedynie dofinansowanie doposażenia gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe. Pieniądze mogą być przeznaczone na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz pomieszczeń do nauki – w meble niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników oraz dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów, w celu dostosowania gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe do potrzeb dzieci młodszych.

W kryteriach podziału nie uwzględniono w ogóle dofinansowania doposażenia 8-letnich szkół podstawowych w celu realizacji nowej podstawy programowej.

Wnioski o zwiększenie subwencji z rezerwy złożone przez Częstochowę zostały pozytywne zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szacuje się jednak, że kwota jaką miasto może otrzymać – biorąc pod uwagę maksymalne stawki przyjęte przy podziale rezerwy – to ok. 460 tys. zł. To o ok. 7,5 mln za mało, w stosunku do szacowanych wydatków.

Wsparcie finansowe samorządów ogranicza się więc tylko do przekazania im środków z budżetu państwa w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej według przytoczonych powyżej kryteriów, chociaż np. przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają przekazanie dotacji celowych m.in. na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji publicznej związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty.

Prezydent Częstochowy po raz kolejny poprosił więc Minister Edukacji Narodowej o udzielenie wsparcia na wyposażenie pracowni chemicznych i fizycznych w samorządowych szkołach podstawowych oraz na dostosowanie do potrzeb uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną klas lekcyjnych, świetlic oraz stołówek w szkołach podstawowych, które powstaną na terenie miasta po przekształceniu gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły