Częstochowa dla medyków

02.07.2022

Częstochowa dla medyków

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu „Częstochowa dla medyków”. Mogą je składać studenci VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich. Nabór potrwa do końca września.

Za sprawą programu miasto zachęca przyszłych lekarzy i pielęgniarki do związania się z Miejskim Szpitalem Zespolonym, który boryka się – tak jak zresztą inne placówki służby zdrowia w całym kraju – z brakami kadry medycznej. – „Częstochowa dla Medyków” to możliwość wsparcia studiujących młodych ludzi, a jednocześnie perspektywa lepszego dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej w miejskim szpitalu, gdzie trafiają później stypendystki i stypendyści – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

O stypendium mogą ubiegać się studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się pracować (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Miasto Częstochowa jest organem założycielskim.

Od ubiegłego roku o stypendium mogą starać się także studentki i studenci ostatniego roku kierunku pielęgniarskiego I i II stopnia. System stypendialny dotyczy jednak w przypadku pielęgniarek tylko uczelni z terenu Częstochowy. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w ciągu maksimum 3 miesięcy zdecydują się na pracę w częstochowskim szpitalu miejskim przez okres co najmniej 3 lat.

Stypendium dla studentów i studentek pielęgniarstwa wynosi 1000 zł miesięcznie, a dla studentów i studentek kierunku lekarskiego 2000 zł i jest przyznawane na okres 9 miesięcy (czyli tyle, ile trwa rok akademicki). Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie przedostatni rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen – w przypadku kierunku lekarskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

Stypendystom nie wolno powtarzać roku, na który złożyli wniosek o stypendium. Nie mogą też korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września br. na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Częstochowa dla Medyków”.

Celem strategicznym programu „Częstochowa dla Medyków” jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej oraz zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów – lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki, rezydentów.

Program „Częstochowa dla Medyków” jest realizowany w latach 2021-2023, z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia na pięć lat.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły