Częstochowa dołoży więcej do oświaty

28.02.2023

Częstochowa dołoży więcej do oświaty

W 2023 roku rząd postanowił przyznać mniejszą subwencję oświatową dla Częstochowy. Kwota uszczupliła się o ponad 1,2 mln zł. W związku z tym, miasto dołoży 140 mln zł rocznie, by móc sfinalizować zadania edukacyjne.

Ministerstwo Finansów dokonało korekty po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok. W związku z tym miasto dostanie mniejsze środki. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszy się o 578 tys. zł, a część równoważąca ogólna będzie mniejsza o 648 tys. zł. Obecnie wysokość oświatowej subwencji dla Częstochowy wynosi niespełna 427,5 mln zł, a część równoważąca subwencji to nieco ponad 19,5 mln zł.

Wprowadzone zmiany przyczynią się do pogłębienia niedoborów finansowych. Organem odpowiedzialnym za ich uzupełnienie będzie samorząd, a różnice należy pokryć ze środków własnych.

– Rządowa subwencja oświatowa teoretycznie powinna wystarczać na nauczycielskie płace oraz utrzymanie szkół i innych placówek oświatowych w Częstochowie (na przedszkola miasto nie otrzymuje subwencji, tylko niedużą dotację).
W praktyce Częstochowa dokłada do oświaty coraz więcej, bo koszty rosną zdecydowanie szybciej niż wysokość subwencji, zwłaszcza w ostatnich latach, po reformie edukacji – informuje Urząd Miasta Częstochowy.

W 2015 r. miasto dołożyło do subwencji tylko 47 mln zł, natomiast w 2022 r. było to 142 mln zł. Środki ministerialne pokrywają obecnie tylko ok. 73% subwencjonowanych wydatków oświatowych i nie wystarczają nawet na nauczycielskie płace.

– Formułowane wielokrotnie przez stronę samorządową postulaty np. o zwiększenie procentowego udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT w celu ustabilizowania sytuacji finansowej miast i gmin, nie zostały dotychczas uwzględnione – podaje UM Częstochowa.

fot.: UM Częstochowa

  • opr. nl
Najnowsze artykuły