escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Częstochowa w rankingu wydatków na usługi komunalne

06.11.2019

Częstochowa w rankingu wydatków na usługi komunalne

Według rankingu firmy doradczej „Curulis”, roczne wydatki statystycznej rodziny związane z usługami komunalnymi kształtowały się w tym roku w Częstochowie poniżej średniej – wśród miast porównywalnych i większych (powyżej 200 tys. mieszkańców) a także w grupach miast mniejszych – powyżej 100 tys. i  50 tys. mieszkańców.

Częstochowa zajęła w rankingu wszystkich miast powiatowych w Polsce – pozycjonowanych od „najtańszych” do „najdroższych” – 164. miejsce na 339 miast, z kwotą 2957,35 zł rocznych wydatków statystycznej rodziny na usługi komunalne. Jednocześnie nasze miasto zostało uplasowane na 6 miejscu w rankingu „najtańszych” w tym zakresie miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców (na 16 ośrodków). Średnia wydatków w tej grupie wyniosła 3072,16 zł, w grupie miast mniejszych – powyżej 100 tys. – 3370,40 zł, a powyżej 50 tys. – 3073,67 zł. Nieco niższa średnia wydatków niż kwota obliczona dla Częstochowy była tylko w grupie najmniejszych miastach powiatowych (poniżej 50 tys. mieszkańców) – wyniosła 2950,51 zł.

Wśród miast powiatowych województwa śląskiego niższe od Częstochowy koszty usług komunalnych miały tylko trzy znacznie mniejsze ośrodki: Jastrzębie Zdrój, Żory i Racibórz.

Ranking „Curulis” powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę w zakresie usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Autorzy skonstruowali model, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta.
Jak zauważają twórcy rankingu w 2019 roku wzrost cen dotknął głównie opłaty za odbiór odpadów oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ich zdaniem to dopiero początek  podwyżek: wyższe płace minimalne, droższa energia i niekorzystne ruchy na „rynku śmieciowym” prawdopodobnie przyspieszą wzrost kosztów usług komunalnych w 2020 i latach kolejnych w całym kraju.

W ramach rankingu zbadano ceny usług komunalnych we wszystkich miastach powiatowych w Polsce, co pozwoliło na ocenę kosztów korzystania z usług komunalnych, które każdego roku obciążają przeciętną polską rodzinę.
Założenia dotyczące sposobu kalkulacji kosztów poszczególnych usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, pozwoliły określić typowy model rodziny, która na co dzień korzysta z usług świadczonych m.in. przez lokalny samorząd. W celu ustalenia wysokości rocznych kosztów usług komunalnych, a przede wszystkim zachowania porównywalności danych, w każdym mieście objętym badaniem zastosowano określoną metodologię: uwzględniając przyjęte założenia dotyczące wielkości zużycia wody i ścieków, powierzchni mieszkania, liczby przejazdów pasażerskich czy przeciętnej liczby godzin parkowania w strefie, skalkulowano roczne wydatki 4-osobowej rodziny w tym zakresie w 2019 roku (do września br.), a następnie uszeregowano je od najmniejszych do największych.

W ten sposób powstał ranking ogólny wydatków mieszkańców na usługi komunalne. Dodatkowo skonstruowano rankingi cząstkowe prezentujące wysokość rocznego obciążenia finansowanego mieszkańców w zależności od wielkości miasta.

Z pełnym raportem z rankingu można się zapoznać na stronie agencji doradczej Curulis: https://www.curulis.pl/pliki/wiedza/20191008_raport_wydatki.pdf

Warto odnotować, że w ostatnim okresie Częstochowa była uwzględniona także w innych rankingach.

W corocznym rankingu samorządowym „Rzeczpospolitej” w kategorii miast na prawach powiatu Częstochowa zajęła w tym roku 27. pozycję na 65 miast. Kapituła punktuje w nim: trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość społeczną, środowiskową oraz jakość zarządzania i współpracy.

Podobną – 28. pozycję miasto zajęło w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na mieszkańca w latach 2016-2018, wśród miast na prawach powiatu – w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”. Częstochowa znalazła się też – w grupie tych samych miast – na 18. miejscu w innym rankingu „Wspólnoty”, dotyczącym wykorzystania funduszy europejskich na inwestycje transportowe w latach 2014-2018.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły