escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Częstochowianin laureatem Nagrody im. Karola Miarki

13.12.2019

Częstochowianin laureatem Nagrody im. Karola Miarki

Zbisław Janikowski został Laureatem Nagrody Województwa Śląskiego im. Karola Miarki za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Częstochowianin wydał wiele publikacji o naszym mieście i regionie. Pisze również dla dzieci.

Nagrodę laureat odebrał w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Wniosek o jej przyznanie złożyła Małgorzata Majer – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Materiał do wniosku przygotował natomiast Tadeusz Piersiak, do niedawna dyrektor Muzeum Częstochowskiego.

Nagroda im. Karola Miarki jest przyznawana osobom upowszechniającym kulturę i naukę w regionie lub działającym na jego rzecz, które w swych działaniach nawiązują do idei realizowanych przez Karola Miarkę oraz wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej.

Obok częstochowianina nagrodą wyróżniono w tym roku także poetę i prozaika Krystiana Gałuszkę oraz artystę rzeźbiarza Józefa Szypułę.

Zbisław Janikowski urodził się 11 lipca 1939 roku w Częstochowie. Tutaj się kształcił, pracował i udzielał społecznie na wielu płaszczyznach życia Częstochowy. Jako emeryt zajął się publicystyką i twórczością literacką. Współpracuje z prasą, radiem, telewizją. Jest autorem scenariuszy i komentarzy do kilkunastu filmów o Częstochowie. Niedawno wydał książkę „Moja Częstochowa w PRL. Mój PRL w Częstochowie”. Dzięki lekturze można jeszcze raz przeżyć młodości, czas wchodzenia w dorosłość czy dojrzały wiek. Z kolei nieco młodsi czytelnicy dowiadują się, jak było naprawdę, jak wyglądała rzeczywistość i jak się wtedy żyło.

Z kolei nasi wierni czytelnicy – jako pierwsi – mają okazję zapoznać się z tworzoną przez niego rokrocznie szopką noworoczną. Są w niej opisane aktualne wydarzenia i ważne postaci z życia miasta.

Zbisław Janikowski był już odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

 

Karol Miarka (1825-1882) był polskim działaczem narodowym na Górnym Śląsku. Pracował jako organista i nauczyciel. W 1869 r. rozpoczął w Królewskiej Hucie wydawanie pisma “Katolik”, które szybko stało się najpopularniejszą gazetą polskojęzyczną na Górnym Śląsku. Był prześladowany przez władze niemieckie za działania na rzecz umocnienia polskiej tożsamości narodowej i podniesienia poziomu oświaty.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły