Częstochowska Filharmonia może być prowadzona przez samorząd miasta i Województwa Śląskiego

01.05.2023

Częstochowska Filharmonia może być prowadzona przez samorząd miasta i Województwa Śląskiego

Rada Miasta Częstochowa wyraziła intencję prowadzenia i współfinansowania Filharmonii Częstochowskiej przez samorząd miasta i Województwo Śląskie. Obecnie instytucja ta jest prowadzona i finansowana wyłącznie przez miasto.

Częstochowska Filharmonia im. Bronisława Hubermana może zostać prowadzona i współfinansowana przez samorząd miasta i Województwo Śląskie. Rada Miasta Częstochowa wyraziła w tej sprawie intencję poprzez uchwałę. Jest to wynik konsultacji i uzgodnień między władzami marszałkowskimi i miejskimi. Marszałek Województwa, Jakub Chełstowski, wyraził wcześniej wolę przystąpienia do rozmów w tej sprawie na skutek interpelacji radnego Sejmiku Województwa Stanisława Gmitruka, obecnie wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Wspólne prowadzenie Filharmonii miałoby być oparte na umowie zawartej pomiędzy Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim, której szczegóły są obecnie przedmiotem negocjacji. Zdaniem miasta, działania w kierunku współprowadzenia Filharmonii są uzasadnione ze względu na ponadregionalny charakter działalności instytucji oraz jej rozbudowaną ofertę, w tym organizację koncertów muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, edukację muzyczną dla dzieci i młodzieży oraz promocję twórczości muzycznej. Filharmonia jest również największą i jedynej tego typu samorządowej instytucją kultury w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

W ramach swojej działalności, Samorząd Województwa Śląskiego współprowadzi i współfinansuje instytucje kultury zlokalizowane w różnych ośrodkach regionu, szczególnie te, które mają ponadlokalne znaczenie. W Częstochowie jedyną instytucją kultury prowadzoną przez samorząd województwa jest Regionalny Ośrodek Kultury. Dotychczas samorząd ten nie uczestniczył w organizacji ani utrzymaniu takich instytucji jak Filharmonia, Teatr czy Muzeum, finansowanych z budżetu miasta.

Współpraca między Częstochowską Filharmonią a samorządem Województwa Śląskiego może przyczynić się do zwiększenia zasięgu działalności kulturalnej w regionie oraz poprawy jakości oferowanych usług. Oba podmioty mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, co może przynieść korzyści finansowe dla Filharmonii.

W chwili obecnej szczegóły umowy między Częstochową a władzami marszałkowskimi nie są jeszcze znane, jednak decyzja o podjęciu działań w kierunku współprowadzenia instytucji kultury przez samorząd miasta i Województwo Śląskie może być pozytywnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju kulturalnego regionu.

fot.: UM Częstochowy

  • opr. nl
Najnowsze artykuły