Częstochowska Straż Miejska wyróżniona

12.11.2021

Częstochowska Straż Miejska wyróżniona

Przed uroczystym koncertem „O wolność wołanie” częstochowska Straż Miejska otrzymała w Filharmonii Częstochowskiej prestiżowe wyróżnienie „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”.

Częstochowskie Obchody Niepodległej rozpoczęły się już w środę w Filharmonii Częstochowskiej. Władze miasta wręczyły wyróżnienia „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”. Jedno z trzech wyróżnień w 2021 roku otrzymała częstochowska Straż Miejska. Nagrodę odebrał komendant Artur Hołubiczko, a Chorągiew Miasta Częstochowy wnieśli częstochowscy strażnicy miejscy.

Podczas gali wręczono też wyróżnienia za 2020 rok, gdyż w poprzednim roku z uwagi na panujące obostrzenia pandemiczne „niepodległościowy koncert” nie odbył się. Po wręczeniu wyróżnień widzowie mogli wysłuchać uroczystego koncertu „O wolność wołanie” Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”.

Straż Miejska w Częstochowie, która brała udział we wszystkich miejskich uroczystościach podczas Dnia Niepodległości, powstała w 1991 roku. Od 30 lat służy i pomaga mieszkankom i mieszkańcom miasta. Przez 30 lat strażnicy byli wielokrotnie nagradzani medalami lub innymi odznaczeniami.

Głównym zadaniem częstochowskich strażników miejskich jest dbanie o zachowanie spokoju i porządku publicznego. W 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli około 31225 interwencji. Pracownicy Straży Miejskiej obsługują także miejski monitoring wizyjny. Kamery funkcjonują 12 lat. Pomogły już ponad 33000 razy. Roczne statystyki wskazują, że miejskie kamery przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego wśród mieszkańców.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. W 2020 roku pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie Częstochowy 860 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. Najczęściej, bo aż 755 razy zdarzenia monitoringowe obsługiwali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe 105 interwencji wymagały działań innych służb.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej codziennie patrolują ulice Częstochowy i pomagają mieszkankom i mieszkańcom miasta w różnych sytuacjach. Strażnicy miejscy realizują zgłoszenia mieszkańców Częstochowy oraz podejmują własne interwencje. W 2020 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli około 31225 interwencji, z czego 14672 na telefoniczny wniosek mieszkańców.

Straż Miejska to także praca profilaktyczna i edukacyjna. W komendzie częstochowskiej Straży Miejskiej mieści się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, które codziennie pomaga dzieciom i młodzieży w nauce, a także zapewnia zajęcia pozalekcyjne, wyżywienie czy koła zainteresowań. SPD „Skrawek Nieba” zaprasza do siebie wszystkie zainteresowane osoby.

Strażnicy miejscy często prowadzą także prelekcje na wszelkiego typu tematy związane z bezpieczeństwem. Prelekcje prowadzone są czy to w komendzie Straży Miejskiej czy też w szkołach, świetlicach czy przedszkolach. Biorą w nich udział dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy, którzy są przestrzegani przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ważnym zadaniem Straży Miejskiej to także ochrona środowiska. Strażnicy miejscy mają kompetencje do kontroli domowych kotłowni oraz sprawdzania, czym palą mieszkańcy w swoich piecach. Częstochowscy strażnicy miejscy zatrzymują ludzi, którzy tworzą dzikie wysypiska śmieci.

Dbanie o ochronę środowiska, pomoc innym osobom w różnych sprawach, współpraca z innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami to codzienne interwencje strażników miejskich.

Od ponad 30 lat częstochowską Straż Miejską profesjonalnie kieruje komendant Artur Hołubiczko, który podczas swojej wieloletniej pracy został odznaczony wieloma medalami i innymi odznaczeniami. Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie jest tez Prefektem Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.

Częstochowscy strażnicy są także założycielami Koła Związku Oficerów Rezerwy RP w Częstochowie. Dzięki ich zaangażowaniu został odnowiony grób bohatera powstania styczniowego porucznika Józefa Hunkiewicza. Grób został zdewastowany przez wandali, a strażnicy miejscy odnowili płytę i cały czas dbają o nagrobek.

  • BM
Najnowsze artykuły