Czy znajdą się chętni na dzierżawę MOP-ów Wierzchowisko Wschód i Zachód na A1?

23.12.2022

Czy znajdą się chętni na dzierżawę MOP-ów Wierzchowisko Wschód i Zachód na A1?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty firm zainteresowanych dzierżawą dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. – Przyszli dzierżawcy dostosują obecnie funkcjonujące MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód do funkcji komercyjnej, budując stacje paliw oraz obiekty gastronomiczno-handlowe – informuje GDDKiA.

Do 15 marca 2023 roku można składać oferty w przetargu na dzierżawę nieruchomości, z przeznaczeniem pod wybudowanie i wyposażenie MOP-ów Wierzchowisko Wschód oraz Wierzchowisko Zachód. Jest to postępowanie jednoetapowe. Umowa na dzierżawę ze zwycięzcą przetargu zostanie podpisana na 20 lat. Przypomnijmy, że wcześniejszy przetarg, który został ogłoszony w maju br. nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W związku z tym GDDKiA w tym przetargu zrezygnowała z konieczności dzierżawy terenu różnym operatorom pomiędzy sąsiadującymi MOP-ami.

24 lutego br. na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ oraz Częstochowa Blachownia udostępnione zostały kierowcom cztery MOP-y wyposażone w stanowiska postojowe (parking), infrastrukturę umożliwiającą odpoczynek w trasie i urządzenia sanitarne. MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód po rozstrzygnięciu przetargów na ich dzierżawę zostaną rozbudowane o funkcje komercyjne. Pozostałe dwa – Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód nie będą rozbudowywane, zapewniając przede wszystkim funkcje sanitarno-wypoczynkowe. MOP-y Wierzchowisko Wschód oraz Wierzchowisko Zachód mają docelowo spełniać funkcje komercyjne, a więc będą dodatkowo wyposażone w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. Ponadto MOP Wierzchowisko Zachód będzie mógł być wyposażony dodatkowo w obiekt noclegowy. – Najkrótszy czas realizacji, bo do 12 miesięcy od dnia odbioru nieruchomości, przewidziano dla wydzielonego miejsca wyposażonego w rampę umożliwiającą odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego. Do 18 miesięcy powinna powstać kompleksowa infrastruktura do tankowania samochodów paliwami płynnymi wraz z budynkiem stacji paliw wyposażonym między innymi w punkt gastronomiczny (bistro) i węzeł sanitarny dla klientów, miejsce zabaw dla dzieci oraz zadaszone miejsca piknikowe – podsumowuje GDDKiA.

 

  • Paula Nogaj
Najnowsze artykuły