Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców Konopisk

03.01.2017

Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców Konopisk

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konopiskach, od 1 stycznia 2017 r. na nieodpłatną pomoc prawną mogą liczyć osoby najuboższe, młode (do 26 lat), seniorzy,, kombatanci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych. Pomoc będzie udzielana dwa dni w tygodniu a nie trzy jak w ubiegłym roku. Porady prawne będą udzielane w Konopiskach w budynku przy ulicy Lipowej 3 (świetlica po byłej aptece), w każdy wtorek w godz. od 13.00 do 17.00 i piątek od 11.00 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  • ad
  • UG Konopiska
Najnowsze artykuły