escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Dla najlepszych stypendia i gwarancja zatrudnienia

08.12.2018

Dla najlepszych stypendia i gwarancja zatrudnienia

Dwie klasy z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa zostały objęte patronem ISD Huty Częstochowa. Współpraca odbywa się w ramach pilotażowego projektu Młody Przemysł. Biorący w nim udział uczniowie mają zagwarantowane m.in. zajęcia praktyczne pod okiem specjalistów z huty, jak i możliwość wypracowania nowych kompetencji za pomocą innowacyjnej aplikacji komunikacyjno e-learningowej. Najlepsi z nich otrzymają stypendia naukowe oraz gwarancję zatrudnienia.

Trójstronne porozumienie dotyczące objęcia patronatem dwóch klas o profilu technik-elektronik oraz technik-mechatronik w ramach projektu Młody Przemysł podpisali: Anatolii Fediaiev, Prezes Zarządu ISD Huty Częstochowa, Maciej Mierzwiński, Prezes Zarządu Przemysłowej Akademii Rozwoju oraz Dariusz Rataj, Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. Współpraca obejmuje szeroko rozumiane kształcenie techniczne poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia, jak i zaangażowanie we wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron. – Inicjatywa objęcia patronatem klas technik-mechatronik oraz technik-elektronik, a zarazem nasz udział w projekcie Młody Przemysł, jest odpowiedzią na sytuację na rynku, na którym wciąż brakuje ludzi ze specjalistycznym wykształceniem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie młodzi ludzie są przyszłością i dlatego chcemy inwestować w ich rozwój – mówi Anatolii Fediaiev, Prezes ISD Huty Częstochowa – Dajemy uczniom możliwość nauczenia się zawodu pod okiem naszych specjalistów i wierzymy, że to przedsięwzięcie będzie korzystne dla każdej ze stron.

W ramach projektu Młody Przemysł ISD Huta Częstochowa objęła patronatem w sumie trzydziestu dwóch uczniów czwartych klas z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. Dwudziestu czterech z nich uczy się w klasie o profilu technik-mechatronik, pozostałych ośmiu uczęszcza do klasy o profilu technik-elektronik. Obecnie uczniowie zdobywają kompetencje miękkie i informacje o przyszłym pracodawcy za pomocą nowoczesnej aplikacji komunikacyjno e-learningowej Młody-Przemysł.pl.

W ramach projektu uczniowie mają zaplanowany szereg spotkań, dzięki którym będą mieli szansę zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i odbyć zajęcia praktyczne. Będą też rozwiązywać zadania i nabywać wiedzę o przedsiębiorstwie, w którym realizują program, a także uczestniczyć w dedykowanych kursach. Przygotowany został też atrakcyjny system motywacyjny. Nagradzamy zaangażowanie, dlatego każdego miesiąca uczniowie klas patronackich będą mieli szansę zyskać stypendium za osiągane wyniki, jak i inne nagrody, np. w postaci voucherów na różnego rodzaju wydarzenia. – Nagradzamy zaangażowanie, dlatego każdego miesiąca uczniowie klas patronackich będą mieli szansę zyskać stypendium za osiągane wyniki, jak i inne nagrody, np. w postaci voucherów na różnego rodzaju wydarzenia – mówi Maciej Mierzwiński, prezes Przemysłowej Akademii Rozwoju. W ramach projektu Młody Przemysł każdy uczestnik uzyska informację zwrotną na temat swoich słabych i mocnych stron w celu sprofilowania najodpowiedniejszego dla danej osoby zawodu. Przez cały czas trwania projektu uczniowie będą w kontakcie ze swoim mentorem – konsultantem Przemysłowej Akademii Rozwoju. Ponadto w przypadku podjęcia współpracy z przedsiębiorstwem – po zakończeniu szkoły – uczeń klasy patronackiej będzie miał możliwość osiągnięcia wyższego wynagrodzenia, tożsamego z wynikami osiąganymi na platformie. Uczestnicy projektu Młody Przemysł będą również mieć pierwszeństwo w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwem pilotującym program.

– Dziś wykształcenie ogólne już nie wystarcza. Specjalistów i fachowców jest na rynku coraz mniej, a w branży przemysłowej liczą się przecież przede wszystkim kompetencje i konkretny zawód. Właśnie dlatego klasy patronackie są potrzebne, żeby młodzież zaraz po zakończeniu edukacji miała fach w ręku – mówi mgr inż. Dariusz Rataj, dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa.

Więcej informacji na temat projektu Młody Przemysł znajduje się na stronie: www.mlody-przemysl.pl.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły