escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Do kogo trafią wyróżnienia za działalność społeczną?

30.11.2018

Do kogo trafią wyróżnienia za działalność społeczną?

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagród Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018. Kandydatów można zgłaszać do 11 grudnia.

Wnioski  o przyznanie nagród mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz osoby fizyczne. Prezydent Miasta Częstochowy może także przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
•    „Laur Pomocy Społecznej” – przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także wyróżnieniu za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

•    „Mecenas Pomocy Społecznej” – nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Wnioski o przyznanie nagród można składać do 11 grudnia w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pok. 4) lub przesłać pocztą (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy). Wnioski wraz z załącznikami podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub korzystając ze strony Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl.

Uroczystość wręczenia nagród „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej” odbędzie się 18 grudnia.

Wnioski oraz regulamin znajdziemy na stronie magistratu.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły